Maailmameister pidas end viimasel ringil kaotajaks

 (1)

Mas­sa tun­nis­tas, et päev oli te­ma jaoks nuk­ker, sest kõik an­di­sid en­dast mak­si­mu­mi.

 Bra­sii­lia GP võit­nud Fer­ra­ri pi­loot Fe­li­pe Mas­sa tun­nis­tas, et pi­das end mõnekümne se­kun­di jook­sul pä­rast fi­nišit maail­ma­meist­riks, us­ku­des, et pea­kon­ku­rent Le­wis Ha­mil­ton lõpe­tab kuuen­da ko­ha­ga.

„Pi­din hul­luks mi­ne­ma!” võttis Ha­mil­ton tõeks. „Kui Se­bas­tien Vet­tel kaks rin­gi en­ne lõppu mi­nust möö­da söös­tis, ei us­ku­nud ma enam, et suu­dan re­vanšee­ri­da. Aga ime sündis – vii­ma­ses kur­vis sain Ti­mo Gloc­kist möö­da ja pääst­va viien­da ko­ha ta­ga­si.”

Mc­La­re­ni tiim tea­tas pä­rast sõitu, et eri­ne­valt sõit­jaist oli neil võist­le­ja­te jär­jes­tu­sest pi­de­valt sel­ge üle­vaa­de. „Ka­su­ta­si­me GPS-sea­det ega loot­nud te­le­pil­di­le,” rõhu­tas büroo­juht Mar­tin Whit­marsh. „GPS näi­tas täp­selt kõigi au­to­de ase­tu­se ra­jal. Nä­gi­me, et Glock lii­gub aeg­la­selt ja on püütav. Nii läks­ki. Et Le­wis ka Vet­te­list möö­da saaks, sel­le pea­le me ei loot­nud. Et­te­vaa­tus oli meie li­pu­ki­ri,” sel­gi­tas Whit­marsh.

Veatu sõit

Ha­mil­ton nen­tis, et tun­dis end en­ne vih­ma­sa­du kind­lalt ning kes­ken­dus ai­nult vea­tu­le sõidu­le. „Kui sa­du al­gas, võttis seest õõnsaks – tead­sin, et ei to­hi enam pi­si­mat­ki vi­ga te­ha,” kom­men­tee­ris kõigi ae­ga­de noo­ri­ma­na 23 aas­ta 10 kuu ja 26 päe­va va­nu­ses maail­ma­meist­riks tul­nud Ha­mil­ton.

Mc­La­re­ni soom­la­sest arst Aki Hint­sa tun­nus­tas Ha­mil­to­ni külma pead. „E­nam põne­vam po­leks vii­ma­ne vaa­tus ol­la saa­nud­ki. Le­wis va­lit­ses end imet­lusväär­selt.”

Mc­La­re­ni tal­li­pea­lik Ron Den­nis ei tei­nud sa­la­dust, et sa­ma moo­to­ri­ga teist sõitu tei­nud Ha­mil­to­ni au­to 3000 jup­pi kont­rol­li­ti üksi­pul­gi üle. „Kui sel­lest ka muud ka­su pol­nud, siis si­se­mi­se kind­lu­se an­dis küll.“

Tei­ne mee­leo­lu va­lit­ses Fer­ra­ri lee­ris. „See oli kõigest üks päev mi­nu elus. Tõsi küll, vä­ga nuk­ker päev,” kin­ni­tas Mas­sa. „Ko­gu tiim, iga vii­ma­ne kui ini­me­ne, te­gi, mis te­malt nõuti. Ka mi­na po­leks enam kii­rem suut­nud ol­la. Te­gi­me kõik en­dast sõltu­va,” sõnas ühe punk­ti­ga meist­ri­tiit­li kao­ta­nud Mas­sa.

„Fe­li­pe on are­ne­nud aas­ta-aas­talt, saa­nud tar­ge­maks ja küpse­maks. Ta oli maail­ma­meist­ri­tiit­li ära tee­ni­nud. See­kord ei tul­nud väl­ja, mis oli mui­du­gi pet­tu­mus. Kuid Fer­ra­ri võitis konst­ruk­to­ri­te ka­ri­ka,” tu­le­tas mees­te Fer­ra­ri boss Ste­fa­no Do­me­ni­ca­li.

Võtmemängijaks tõusis Glock

•• Mullune BMW katsemees ja GP2-sarja meister Timo Glock sõidab tänavu vormel l sarjas Toyotaga ja sattus endalegi ootamatult MM-sarja viimasel etapil peategelaseks.

•• Paljudel televaatajatel jäi viimase ringi sündmuste virvarris märkamata, kuidas hoo kaotanud Glockist tuiskasid viimases kurvis mööda nii Sebastien Vettel kui ka Lewis Hamilton.

••Glock sõitis viimase ringi 20 sekundit aeglasemalt kui tipus kihutanud autod. „Ma isegi ei teadnud, et minu koht on nii oluline. Ma ei märganud, millal Vettel, Hamilton ja teised möödusid, sest sõitsin vihmamärjal rajal kuivailma rehvidega, olles seega kõigile kerge saak,“ selgitas Glock, kelle mullusele töökohale BMW Sauberi katsesõitjana asus tänavu Marko Asmer.

•• 26-aastane sakslane vandus, et ta ei lasknud Hamiltoni endast meelega mööda, ent pidas vajalikuks vabandada ka Ferrari fännide ees, et ta neile nii palju meelehärmi valmistas. „Kui läinuksin lõpuringidel rehve vahetama, oleksid samad mehed ikkagi minust möönud. Mul oli plaan minna boksi, kuid tiim keelas selle, sest fännid olid juba ummistanud boksitee,“ väitis Glock.

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare