Link kopeeritud!

Indrek Teder: kas me soovime monumenti alandlikule Eestile? Pätsi postament seda oleks

 (173)
Indrek Teder
Indrek TederFoto: Priit Simson

Üldiselt sümboliseerib ausammas eeskuju või järgimisväärset ajaloolist suurkuju. Mida aga sümboliseeriks Konstantin Pätsi ausammas? Teatavasti andis Päts 21. juunil 1940. Aastal allkirja nukuvalitsuse ametisse nimetamiseks.

Teatavasti oli see okupatsioon ja Eesti annekteerimine Stalini otsesel dikteerimisel. Seega: kas me tahame püstitada postamenti alandlikule Eestile? Kui tahta ikka ausammast, siis oleks vaja see püstitada otsustajale – selle ajalooperioodil oli selliseks Eesti küsimuse vahetuks otsustajaks Andrei Zdanov. Kas tõsta ta postamendile koos Konstantin Pätsiga? Sõbralikult lehvitamas? Integratsioon missugune!

Paratamatult tuleb meelde Riigikaitse Nõukogu Protokoll nr 27 1939. aasta 2. oktoobrist (nn baaside leping), milles ühehäälselt oldi nõus – lasta NSV Liidu vaenulikud sõjaväelased Eestisse sisse. Peaaegu kõik need otsustajad hävitati (ainult Uluots ja Selter emigreerusid) See algotsustus oli ka esimeseks sammuks, millele järgnes okupatsioon ja anneksioon. Tulem oli mortaalne. Tuhandeid tapeti ja varad rekvireeriti.

Kas tahame ikkagi olla alandlikud sambasõltlased? Või õpime oma ajaloost ja keskendume tulevikule?

Varivalitsus