Link kopeeritud!

Jaak Juske Tallinna abilinnapeale: teie kiidulaul on kohatu, Tallinn pakub tasuta huviringe ainult igale 33. lapsele

 (39)
Jaak Juske Tallinna abilinnapeale: teie kiidulaul on kohatu, Tallinn pakub tasuta huviringe ainult igale 33. lapsele
Foto: Priit Simson

Abilinnapea Vadim Belobrovtsev väidab, et Tallinna linn on teinud tasuta huvitegevuse kättesaadavaks massidele. Samuti peab abilinnapea kuni kümne euroni kuus küündivat hinnatõusu marginaalseks. Kõrvutame tema avaldatud kiidulaulu tegelikkusega.

Igale lapsele tasuta huviring on abilinnapea Belobrovtsevi tõlgenduses 1500 last, kes aasta jooksul tasuta huviringis osaleda on saanud. See on kahe suurema Tallinna kooli jagu õpilasi. Tallinnas on üle 45 000 üldhariduskoolides käiva lapse - 3% neist on ikka väga kaugel tasuta huviringist igale lapsele.

Kui jagada 1500 ära kaheksa linnaosa peale, siis linnaosa kohta keskmiselt tuleb vähem kui 200 last tasuta huviringides. See on väga väike arv. Ühes keskmises koolis käib huviringides rohkem lapsi kuni 200. Linnavalitsus võiks uuel õppeaastal rohkem pingutada ses osas. Lubadus oli, et igale õpilasele tasuta huviring, mitte igale 30. või 10. õpilasele.

Arvestades, et hiljuti avaldati andmed, mille kohaselt viiendik Tallinna tööinimestest teenib miinimumpalka, ei ole kaheksakordset miinimumi teenival abilinnapeal kohane öelda ka seda, et kuni 10-eurone hinnatõus on marginaalne. See on kuni 120 eurot aastas, mis kindlasti nii mõnelegi lapsevanemale on väga suur täiendav koorem.

Tallinna pingutused noortele tegevuse pakkumisel ei ole kahjuks olnud piisavad. Kolmandik Tallinna noori ei käi endiselt huviringides. Seda näitavad ilmekalt Kanuti aia ning mujal aset leidnud kampade kogunemised ja vägivallajuhtumid.

Oleme suhelnud koolidega seoses huvitegevuse projektidega ja saanud teada, et avaldusi on koolid teinud rohkem kui haridusamet suudab lahendada. Mitte kõigis koolides, kes soovivad, et ei ole tsentraalse juhtimise tõttu võimaldatud tasuta huviringe. Miks abilinnapea ei räägi sellest, kui palju on n-ö täitmata avaldusi?

Nii et ootaks linnavalitsuselt tegusid, mitte enda õigustamist ja olukorra ilusamaks joonistamist.

Varivalitsus