Välismaalt Eestisse õppima saabunud tudeng ei ole tulnud siit sotsiaalabi saama, vaid toob peale oma teadmiste ja kogemuste siia ka raha, mis võimaldab edendada kohalikku majandust ja luua uusi töökohti.

Tallinna tehnikaülikool on ilmselt Eesti kõige rahvusvahelisem ülikool, kus õpib ja õpetab palju teistest riikidest pärit inimesi. Olles ise TTÜ-s rahvusvahelise õppekava järgi õppiv tudeng ja ka tudengiesindaja, puutun ma välistudengitega iga päev kokku. Nendega suheldes jääb üha rohkem kõrvu mure, et neid väljaspool ülikooli liikudes järjest rohkem tänaval tülitatakse ja halvustatakse.

Tasulise artikli edasi lugemiseks palun vajuta siia!
Tasulise artikli edasi lugemiseks palun vajuta siia!