Olen kõigis neis kohtades tahtmatult eeskirja rikkunud, sest märgid on praktiliselt märkamatud – eriti sisse pöörates, kui tähelepanu on muul liiklusel ja pilk ei satu paremasse ülanurka. Niisuguseid nurki on kindlasti palju. Muidugi see juhti ei vabanda. Aga kas oleks palju soovida, et peale formaalse märgi piirangud ka „puust ja punaselt” nähtavaks tehtaks? Mis kasu on süüdimõistmisest, kui kellegi ohtu panen? Seda enam, et näiteks kihutavatele autodele avatud Aia tänav ei meenuta ühegi kriteeriumi järgi õue ega hoovi.