Link kopeeritud!

Taavi Veskimägi: EL-i puhta energia paketi kaudu saab Eesti tõusta energiasüsteemide digitaliseerimise globaalseks liidriks

 (29)
Taavi Veskimägi Eleringi elektrisüsteemi juhtimiskeskuses
Taavi Veskimägi Eleringi elektrisüsteemi juhtimiskeskusesFoto: Sven Arbet

Tulevikus liigub energiavõrgus üha vähem energiat ja ühe enam infot. Väärtust luuakse tootmise ja tarbimise reaalajas tasakaalustamise kaudu, pannes erinevad energiakandjad omavahel konkureerima.

Eesti elektrituru avamine konkurentsile on olnud edulugu. See ei ole juhuslik, see on olnud meie valik. Oleme ühiskonnana uskunud, et kõige paremini hoiab kodudes tuled põlemas ja toad soojad toimiv energiaturg. Ja seda mitte eraldi, vaid koos meiega samaseid väärtusi jagavate ühiskondadega. Peale Estlink 2 valmimist on Eesti osa Soome elektriturust. Oleme tänu sellele osalised globaalses mõõtmes ilmselt kõige paremini toimival Põhja-Balti elektriturul. Põhjamaid eristab energiamajanduses võrreldes paljude teiste regioonidega turulahendusse uskumine.

Majanduslik efektiivsus jagatud väärtustest

Tänapäeva maailmas on jagatud väärtused olulisemad kui miski muu. Tegelik majanduslik efektiivsus saab tekkida ainult jagatud väärtuste põhiselt. Kui neid pole, siis on ka kõige paremad kavatsused määratud luhtuma. Eesti eesmärk peab olema luua üha tihedam Eesti-Soome energiainfrastruktuur (ja transpordi-, digi ja T&A taristu jne) osana laiemast regionaalsest taristust.
Aga me ei taha olla ühtse Põhja-Balti energiaturu loomisel ainult kaassõitjad, vaid tahame pakkuda partneritele parimat, mis meil on jagada. Energeetikas toimub praegu digitaalne revolutsioon. Oleme loonud Eestis Eleringi eestvedamisel koos partneritega Euroopas unikaalse tarkvõrgu platvormi Estfeed. Estfeed teeb reaalajalähedaselt kättesaadavaks elektri, gaasi ja kaugkütte tootmise ja tarbimise info.

Samal teemal:

Infot vahetavad energia tootmis- ja tarbimisseadmed võimaldavad energiasüsteemi muuta palju tõhusamaks, elimineerida raiskamise ja mittevajalikud kulud. Näiteks varasemad liigsed investeeringud elektrijaamadesse või energiavõrkudesse. Panna elektri ja gaasi omavahel konkureerima.

Tulevikus ei räägi me enam elektri- või gaasiturust, vaid ühtsest piirideülesest energiaturust. See oli üks strateegiline põhjus, miks Elering omandas gaasi ülekandevõrgu. Turul konkureerivad võrdsetel alustel nii torudes voolav gaas kui liinides liikuv elekter.

Energia tarkvõrgu platvorm annab võimaluse paljude energiasektori küsimuste lahendamiseks, alates suuremahulise taastuvenergeetika integreerimisest võrku, salvestustehnoloogiate arendamisest ning tarbijapoolse paindlikkuse ärakasutamisest kuni koduautomaatika kaugjuhtimiseni hinnasignaalide alusel.

Lükkame tagant puhta energia paketti

Tarbijakeskse energiaturu tekkimist loomiseks Euroopa Komisjonis välja töötatud puhta energia paketi jõustumisel vajab kogu Euroopa Eleringi tarkvõrgu platvormi Estfeed sarnast süsteemi. Siit lähtuvad võimalused süsteemi kasutusele võtmiseks üle Euroopa. Praegu töötame võimalustega laiendada platvormi teistesse Balti riikidesse. Suuresti Eesti eesistumise ajal menetletav puhta energia pakett on suurepärane võimalus tutvustada Eestis välja töötatud platvormi teistele riikidele. Osana Eesti eesistumisest korraldab Elering koos Prantsuse süsteemihalduriga RTE ja Euroopa elektrisüsteemihaldureid ühendava organisatsiooniga ENTSO-E 18. septembril Tallinnas rahvusvahelise tarkvõrgukonverentsi Where Digital Meets Energy.

Digitaliseerimine kätkeb endas loomulikult uusi riske energiasüsteemile. Nägime seda näiteks 2015. aastal Ukraina elektrivõrgu vastu korraldatud küberrünnakutes. Peame valmistuma sellisteks rünnakuteks pidevalt. Küsimus ei ole kas, küsimus on millal.

Küberheidutusvõime põhineb kolmel teguril: ründajate võimaluste minimeerimine, võimekus saada ründega hakkama ja ründajate motivatsiooni vähendamine. Elering käsitleb energiasüsteemide digitaliseerimist käsikäes küberturvalisuse suurendamise vajadusega. Vaatamata rahvusvahelises meedias hiljuti kõlanud juttudele Balti elektrisüsteemide ründamisest ei toimunud seekord midagi.
Tarbija aktiivse energiaturul osalemise eeldus on andmete kättesaadavuse tagamine võimalikult reaalaja lähedaselt, massiivsete andmemahtude liigutamise võimekus, asjade interneti põhimõtete rakendamine, kõrged nõuded küberturvalisusele ja isikuandmete kaitsele. Esimene praktiline samm sellel teel on andmete kokku kogumine ja läbi keskse punkti standardiseeritud kujul kõikidele osapooltele kättesaadavaks tegemine.

Loe veel

Eleringi nägemuses kasvab Eesti energiasüsteemi digitaliseerimisest välja Läänemere regiooni ettevõtete ja valitsuste visioon olla globaalne liider energiasektori digitaliseerimises. Taani, Norra, Soome on järgmised riigid Euroopas, kes on hoogsalt tegelemas elektrisüsteemi digitaliseerimisega.

Visioon muuta Läänemere regioon energiasüsteemi digitaliseerimise globaalseks liidriks on üks põhjus, miks meie desünkroniseerimisel Venemaa elektrisüsteemist loob sünkroniseerimine Põhjamaadega loob rohkem väärtust kui sünkroniseerimine Kesk-Euroopaga.

Varivalitsus