Link kopeeritud!

Tallinna bürokraatia - infotahvlid Piritale 13 kuuga läbi 33 ametniku

 (4)
Tallinna bürokraatia - infotahvlid Piritale 13 kuuga läbi 33 ametniku
Sellised infotahvlid andsid tööd 33 ametnikule ja spetsialistileErik Vest

Mähe Seltsi MTÜ kirjutab, kuidas seltsi liikmetel õnnestus läbi Tallinna bürokraatia Piritale üles sättida kuus infotahvlit - aega läks 13 kuud, tööd said 33 ametnikku ja asjameest.

2009 aasta 1. mail kogunesid Mähe piritalased, et “Teeme Ära” mõttetalgute raames häid ideid välja mõelda ja mis peamine, väljamõeldud ideid ka reaalselt ellu viia. Kuna Pirita linnaosas on kohalikku eluolu puudutava info jagamise võimaluseks läbi aastate olnud vaid kord kuus ilmuv Pirita leht, siis olukorra parandamiseks astus esimesed sammud Mähe selts.

Säästmaks puidust elektriliiniposte tuules purunevatest infolipikutest ja parandamaks meie kõigi eluolu puudutava info kättesaadavust otsustaski Mähe selts pöörduda Pirita linnaosavalitsusse palvega paigaldada Mähe asumi bussipeatustesse korralikud infostendid, millele kohalikud elanikud saaksid oma ostan, müün, vahetan, kaotatud, leitud jm sisulised teated paigaldada tasuta.

Kahjuks linnaosavalitsuse erineva taseme ametnikud ei pidanud seda ideed sugugi heaks ja mõnekuulise kirjavahetuse järel anti lihtsalt mõista, et linnal puudub raha, et soovitud infostendid muretseda ning paigaldada.

Ei jäänudki muud üle, kui otsida teisi finantseerimisallikaid. Appi tuli ettevõtluse arendamise sihtasutus, kes läbi kohaliku omaalgatuse programmi toetas infostendide paigaldamise projekti elluviimist 23 000 krooniga. Mähe seltsi liikmed tegid infostendide joonised, võtsid ühendust stendide valmistajaga ning rääkisid Tallinna Kommunaalametiga läbi võimalikud stendide asukohad.

Samal teemal:

Infotahvel vajab kaeveluba
Ideaalis soovisime paigaldada 10 infostendi. Kahjuks Pirita linnaosa arendusnõuniku tungival soovitusel pidime stendide arvu kahandama kuueni. Hea, et niigi läks – esimesed läbirääkimised kulgesid maksimaalselt kolme stendi paigaldamisõiguse ümber.
Nüüd, kus oli selge, et stendide valmistamise ja paigaldamise rahalised kohustused võtab Mähe selts enda kanda, lootsime, et ka Pirita LOV asub ideed toetama ja ulatab stendide paigaldamiseks abistava käe. Kahjuks nii aga ei läinud.

Linnaosavalitsus leidis hoopis, et nüüd oleks vaja korraldada konkurss leidmaks firma, mis oleks nõus maksma reklaampinna eest linnale ka renti, hoolimata tingimusest, et stendid ei kuulu linnale ja et stendil avaldatavad eraisikute kuulutused ei tohi olla tasulised.

Taas möödus mitu kuud, enne kui saadi aru, et sellistel tingimustel ühtegi firmat konkursile osalema oodata ei maksa. Detsembris 2009 saatis hr. Terik (Tiit Terik, Pirita linnaosa vanem – toim.) Mähe seltsile kirja, milles teatas: „Pirita LOV toetab Mähe seltsi algatust avalikuks kasutuseks mõeldud infostendide püstitamiseks ja annab loa nende paigaldamiseks.”

Aprillis 2010 olid infostendid valmis ning ootasid paigaldamist. Paigaldamise eelduseks seadis Pirita LOV kaeveloa olemasolu.

Infostendid, mida soovisime paigaldada Pärnamäe tee ja Randvere tee äärsetesse linna suunduvate busside bussipeatuste vahetusse lähedusse jäävale haljasalale eeldasid 60cm sügavuse ja umbes 40 cm diameetriga augu kaevamist. Iga stendi jaoks oli nüüd vaja taotleda Tallinna kommunaalametilt kaeveluba. Eksib see, kes arvab, et kaeveloa saamine selliste mõõtudega augu tegemiseks on lihtne. Linna seisukohalt ei oma tähtsust kas kaevatav auk on 60cm või viis meetrit sügav. Kas augu diameeter on 40 cm või 50 meetrit. Kõikide kaevatavate aukude puhul kehtivad ühed ja samad määrused ja seadused.

Loe veel

Ideest teostuseni 13 kuud
Kuna taganemisteed enam ei olnud (valmis stendid ju laos ootamas), siis pidime iga augu kohta koostama ehitusprojekti, vormistama geodeetilised alusplaanid, ning lõpuks võtma kõikidelt infrastruktuuri haldajatelt kooskõlastused.

Kooskõlastused on teadagi tasulised ja need ettevõtted kes tulevikus kindlasti ka ise sooviksid oma infot stendil avaldada (Elion, Eesti Energia, Eesti Gaas) ei hoidnud ennast sugugi tagasi kui järgemööda kooskõlastusarveid saatsid.

Läbides bürokraatliku kadalipu ja olles võtnud igale auguprojektile kokku 11 Tallinna linnavalitsuse erineva ameti ja infrastruktuuride haldusettevõtete kooskõlastuse, jõudsin mai keskel tagasi Tallinna linnaplaneerimise ametisse, kus meile väljastati ka Tallinna linna seisukohti väljendav lõplik kooskõlastus.

Kahjuks lugu aga sellega ei lõppenud. TLPA poolt kooskõlastatud projektid olid vaid eelduseks, et saada stendide paigaldamiseks vajalikud kaeveload. Kaeveloa saamiseks oli lisaks TLPA-s kooskõlastatud projektile vajalik lisada ka kaeveloa avaldus koos garantiikirjaga, et Mähe selts on suuteline ka kaevatavad augud hiljem kinni lükkama ja haljasala taastama esialgsel kujul.

Kaeveloa avaldus aga nõudis omakorda erinevate Tallinna ametite kooskõlastusi. Sisuliselt läksin projektiga teisele ringile. Õnneks oli seekord kohustuslike ametnike rivi oluliselt väiksem. Jõudes kooskõlastuse saamiseks Tallinna transpordiametisse, sain aga lakoonilise vastuse, et olgugi, et tegemist on üsnagi väikeste aukudega tuleb iga augu kohta koostada kaevetööde joonis.

Paari päevaga saime joonised valmis. Tagasi transpordiametisse minnes selgus aga, et ühe augu kaevetööde joonisel ulatus tööala piirav aedik liialt kaugele kõnniteele ja kui kõnniteel jääb jalakäijatele vähem kui 1,5m laiune teeriba, siis tuleb kaevetööde teostamiseks võtta lisamaad sõiduteelt. Selleks on aga vaja koostada teesulgemisprojekt.

Infotahvel ja korterelamu läbivad sama bürokraatia
Olles ahastuse äärel mõtlesime, et saame kaevetööd tehtud ka oluliselt väiksemal maaalal kui joonisel näidatud ja kui vaja, siis kaevame auku kasvõi külg ees, peaasi, et sõidutee sulgemise projekti ei ole vaja teha. Tegime kaevetööde ala joonisel natuke väiksemaks ja saime ka transpordiameti kooskõlastuse peale. Veel nädal ja oligi kaeveluba käes.

Infostendide paigaldamise idee tärkamisest 2009. aasta maikuu mõttetalgutel kuni kaeveloa saamiseni kulus täpselt 13 kuud. Kokku pidin selle aja jooksul suhtlema 33 erineva astme ametniku, peaspetsialisti, spetsialistiga. Ilma, et ma arvestaksin aega kui palju mul kulus ühe ja teise ameti vahel liikumisele, kulutasin ma rohkem kui 18 tundi, et nendele inimestele selgitada, miks ja kuidas me seda projekti ellu viime. 18 tundi kulus ainult suhtlemisele ja ametnike ukse taga ootamisele.

Tundub, et Tallinna linnas ei ole suurt vahet kas soovitakse paigaldada infostende või ehitada korruselamut, ühesugune kadalipp on vaja kõigil läbida. Hea on aga tõdeda, et linna erinevates ametites töötavad ka mitmed vägagi meeldivad ja abivalmid inimesed.
Eriti suurt abi sain ma järgnevatelt linnaametnikelt:

Urmas Kaldaru - TLPA
Veiko Lõpp - TLPA
Helle Vinkel - TLPA
Ingrid Tammemäe - TLPA

Kuigi kõik eelpoolnimetatud töötavad Tallinna linnaplaneerimise ametis pean tunnistama, et just nende inimeste puhul ma kogesin aitamise soovi.

Toon siinkohal ära ka kõigi teiste ametnike nimed, kes olid tulenevalt erinevatest seadustest, määrustest ja kohustustest sunnitud infostendide paigaldamise projektiga kokku puutuma:

Edgar Savisaar - Tallinna linnavalitsus (LV)
Jüri Pihl - Tallinna LV
Tiit Terik - Pirita LOV
Kalle Jõks - Pirita LOV
Risto Kask - Pirita LOV
Merike Kalam - Pirita LOV
Ain Pärnasalu - Pirita LOV
Tarmo Sulg - Tallinna kommunaalamet
Ago Vill -Tallinna kommunaalamet
Tiiu Raud - Tallinna kommunaalamet
Peep Hunt - Tallinna kommunaalamet
Taimar Org – Tallinna kommunaalamet
Olev Pikker – Tallinna transpordiamet
Urmas Vinni – Tallinna transpordiamet
Peeter Arjut –Tallinna transpordiamet
Kaia Pikaru – Tallinna linnaplaneerimise amet
Terje Tohver – Tallinna linnaplaneerimise amet
Piret Haas – Tallinna linnaplaneerimise amet
Helvi Kork – Tallinna linnaplaneerimise amet
Irina Aronson – EG Jaotusvõrk AS
Voldemar Kommer – Elion Ettevõtted AS
P. Lindaro – Esmar Ehitus AS
Margit Säärekõnno – Tallinna Vesi AS
Maie Erik – Eesti Energia AS
K. Palmipuu – KH Energia – Konsult AS
Tõnu Viibur - Entel Networks AS
Heino Viilma – EG Jaotusvõrk AS
Natalja Borzova – Jaotusvõrk OÜ
Oleg Rebane – KH Energia – Konslut AS

Sellist nimekirja vaadates tuleb küll tõdeda, et Tallinna linnajuhtimise puhul on tegemist selge ülejuhtimisega ja inimressursi mõttetu raiskamisega. Ametnikke on palju, kuid otsustada julgevad vähesed. Seepärast käiski infostendide projekt kui kuum kartul käest kätte.

Täna võime aga rõõmustada. Infostendide paigaldamise kolgata tee on jõudnud õnneliku lõpuni. EAS-i finantsabi ja Mähe seltsi liikmete annetuste toel on infostendid Mähe asumi bussipeatuste juures paigas.

Suurim tänu siinkohal Argole, Kristile, Maurile, Ülole, Kadile, Jürile ja Marele. Tänu teile sai teoks väike heategu millest rõõmu võivad tunda kõik Mähe elanikud.

Varivalitsus
Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare