Aidake tuvastada Vabaduse Risti kavaleride saatust

 (11)
Aidake tuvastada Vabaduse Risti kavaleride saatust
Terje Lepp, Aldo Luud

Tänavu 28. novembril, kui möödub 90 aastat Eesti Vabadussõja algusest, avatakse Harjumäel Vabadussõja võidusammas. Monumendi kavandil domineerib Vabaduse Rist, mis on põhjustanud tuliseid mõttevahetusi. Kuid hoopis ununenud on need, kes pälvisid selle esimese Eesti riikliku teenetemärgi. Kes nad olid ja milline oli nende saatus?

Loe veel

Juba Vabadussõja algul otsustasid Eesti riigijuhid autasustada millegi jäädavaga oma kodanikke, kes olid iseseisvusvõitluses osutanud erilisi teeneid. Sündis seadus, mille esimene punkt kõlab: "Eesti Wabaduse Rist on asutatud Eesti Wabariigi väljakuulutamise aastapäeval 24. veebr. 1919. a. autasu tähena andmiseks neile, kes on üles näidanud Eesti iseseisva vabariigi loomise töös silmapaistvaid ja kasulikka teenuseid kui sõjalises nii ka kodanlises tegevuses." Nimekas Eesti kunstnik Nikolai Triik lõi ordeni, millest on kujunenud Eesti vabadusvõitluse sümbol.
Vabaduse Rist jaguneb kolmeks liigiks: sõjaliste teenete eest (I liik), isikliku vapruse eest (II liik) ja kodanlike ehk tsiviilteenete eest (III liik). Igas liigis oli omakorda kolm järku. Ainukesena ei antud välja isikliku vapruse, s.o II liigi 1. järku, mis nüüd on loodaval Vabadussõja võidusambal.
Vabaduse Risti annetati aastail 1919–1925 kokku 3132 kavalerile. Üldse on välja antud aga 3224 Vabaduse Risti, sest mõni pälvis kaks või lausa kolm ordenit. Ligi kolmandik autasustatutest olid välismaalased. Olgu mainitud, et nimetatud teenetemärk omistati ka Prantsuse, Inglise ja Itaalia tundmatule sõdurile ning Verduni linnale. Ka 1. detsembri 1924. aasta kommunistliku mässukatse mahasurumise eest autasustati kümmet Eesti sõjaväelast Vabaduse Ristiga.
Pärast Vabadussõda asuti koguma andmeid ordeni saanute kohta ja 1935. aastal ilmus teos “Eesti Vabadusristi kavalerid”. Kahjuks kajastas see vaid Eesti kodanikest ordenikandjaid ja neistki ligi kolmandiku kohta puudus igasugune teave. Okupatsiooni ajal ei olnud võimalik selgitada Vabaduse Risti kavaleride saatuselugu. Pärast taasiseseisvumist on Mati Straussi, Jaak Pihlaku ja Ain Krillo koostatuna ilmunud kaks registrit Eesti kodanikest teenetemärgi omanike kohta. Enamiku ordeni pälvinud meeste (ja ka naiste) elukäik on nüüdseks teada. Kuid mitte kõigil!
Kes teab, see aidaku!
Detsembris 2005 ilmus Eesti Päevalehes 361 teadmata saatusega Vabaduse Risti kavaleri nimekiri. Tänu paljude inimeste aktiivsele kaasabile on nüüdseks teadmata vaid 218 Eesti väes võidelnud ristivenna saatus. Tänu kõigile headele abilistele!
Veebruaris 2009 möödub 90 aastat Vabaduse Risti asutamisest. On aeg jäädvustada Eesti riigi loojate saatuselood biograafilises koguteoses.
Pöördun avalikkuse poole palvega aidata kaasa Vabaduse Risti kavaleride saatuse väljaselgitamiseks.

Kõik vastused on oodatud aadressil:
Viljandi muuseum, Kindral Laidoneri plats 10, 71 020 Viljandi.
E-posti aadress: jaak.pihlak@muuseum.viljandimaa.ee
Telefon: 433 3663 või 501 5069.
Infot leiab ka Viljandi muuseumi kodulehelt “Lugemisvara” alt: http://muuseum.viljandimaa.ee

Kuhu nad jäid?
Täpsustamata on veel 218 Vabaduse Risti kavaleri saatus:

Aalberg (ka Ahlberg), Aleksander-Leopold, snd 16.02.1890 Rakveres, elas 1949 Tallinnas
Aron (ka Aaron), Aleksander, snd 3.11.1901 Tallinnas, elas 1920 Tallinnas
Aasma (ka Möllerson), Juhan snd 4.11.1898 Laiuse v, oli 1954 Vene vangilaagris
Adamson, Edgar, snd 10.06.1900 Luke v, suri 1976 Austraalias?
Allikas, Johannes-Eduard, snd 14.03.1895 Rapla v, elas 1940 Rae v Lagedil
Allikmäe (ka Penberg), Aleksander, snd 12.10.1897 Vanamõisa v, elas 1942 Are v Luistes
Ambos, Johannes-Aleksander, snd 16.11.1897 Voka v, oli 1945 Vene vangilaagris
Andrejev, Konstantin, snd 10.10.1893 Tallinn, asus 1939 Saksamaale
Ani (ka Hani), Robert, snd 24.11.1890 Põlgaste v, elas 1938 Võrumaal
Augjärv, Leonhard-Theodor, snd 3.07.1896 Käravete v, elas 1920 Lehtse v
Aus, Johannes, snd 10.12.1897 Kogula v, suri 1951 USA-s New Orleansis?
Bekmann (ka Beckmann), Valentin, snd 17.02.1897 Tallinnas, suri 1965 Pariisis?
Berg, Viktor-Aleksander, snd 3.12.1871 Naissaare v, suri 1953 Poolas?
Bleier (ka Bleyer), Voldemar, snd 16.10.1890 Valgjärve v, elas 1936 Inglismaal Middlesbrough’s
Brahmann (ka Braman), Adolf, snd 18.07.1891 Haapsalus, elas 1939 Tallinnas
Bõstrovski (ka Semjonov), Ivan, snd 17.05.1896 Pankjavitsa v, elas 1939 Laura v
Dampf, William-Andreas, snd 21.07.1870 Haapsalus, suri 1944 Saksamaal?
Eckstein, Hugo-Edgar, snd 18.03.1894 Tallinnas, elas 1938 Tallinnas
Eik, Edgar-Villiam, snd 29.11.1902 Tallinnas, elas 1939 Tallinnas
Einsild, Uudu-Alexander, snd 20.07.1897 Tartus, oli 1937 Hispaanias, hiljem Pariisis?
Elbrecht, Alfred, snd 30.03.1901 Kabala v, läks 1944 Saksamaale, hiljem Ameerikasse?
Endemann, Jüri, snd 2.09.1895 Kõnnu v, oli 1949 Vene vangilaagris
Erdmann (ka Erkmann), Heinrich, snd 11.01.1901 Küti v, elas 1922 Rakveres
Erler, Erich-Johann-Constantin, snd 24.02.1887 Võrus, langes 1944 Kalischis?
Err, Valter-Karl, snd 13.05.1899 Kuresaares, elas 1920 Kuressaares
Erschke, Aleksander, snd 4.01.1899 Riias, elas 1940 Helsingis
Freyberg, Christian-Georg, snd 24.05.1892 Pärnus, elas 1934 Prantsusmaal, Nizzas
Grünberg, Karl-Richard, snd 5.03.1896 Nõmküla v, oli 1956 Vene vangilaagris
Haudumägi, August, snd 28.07.1889 Aakre v, elas 1940 Tallinnas
Hein (ka Heint), Tiidu, snd 3.06.1892 Mäetaguse v, elas 1940 Jõhvis
Heinmaa (ka Hansmann), Juhan, snd 18.08.1899 Rakveres, suri 1970 Venemaal Abakanis?
Herne (ka Erne), Alfred, snd 6.01.1902 Tartus, elas 1936 Tallinnas
Hindrei (ka Abel), August, snd 14.09.1894 Tallinnas, läks 1924 Venemaale
Hinno (ka Inno), Aleksander, snd 30.07.1884 Rakveres, elas 1937 Kalvi v
Hint (ka Hinto), Arved, snd 5.09.1896 Vastse-Kuuste v, elas 1937 Saksi v
Hirv, Paul-August, snd 28.11.1887 Vastseliina v, elas 1920 Võrumaal
Hõdrejärv, Ferdinand, snd 15.08.1898 Kärgula v, teenis 1942 Saksa armees, oli 1945 Rootsis?
Ilme, Ernst-August, snd 18.03.1899 Veltsa v, oli 1940 Vormsis
Ingel, Johannes, snd 5.10.1895 Lehtse v, oli 1941 Vene vangilaagris
Ivanov, Feodor, snd 14.02.1881 Peterburis, elas 1938 Tallinnas
Jaanberg, Aleksander-Albert, snd 15.12.1894 Vihterpalu v, oli 1955 Vene vangilaagris
Jakobson, Villem, snd 10.06.1896 Jäärja v, suri 1942 Venemaal?
Jens, Hugo-Johannes, snd 18.06.1897 Tallinnas, oli 1949 Vene vangilaagris
Jensen, August, snd 10.05.1897 Vana-Vändra v, suri 1961?
Johanson, Villem, snd 11.12.1884, pärit Haapsalus, elas 1922 Tallinnas
Juchnewicz, Stanislaus, snd 19.05.1882 Tallinnas, suri 1935 USAs Floridas?
Jõerand, Mart (ka Jorits, Johannes), snd 4.12.1889 Lasila v, elas 1938 Tallinnas
Jõõks, Hans, snd 11.05.1899 Kilingi v, elas 1939 Tihemetsa v
Jägerson (ka Eigerson), Johannes, snd 20.05.1895 Käända v, elas 1924 Järvakandi v
Järvan (ka Jervan), Rudolf, snd 29.11.1895 Habersti v, elas 1924 Tallinnas
Kaaman, August, snd 4.01.1892 Aaspere v, elas 1920 Aaspere v
Kaasik, Priidu, snd 5.12.1897, elas 1940 Kohtla-Järvel
Kaldveer (ka Bachmann), Juhan, snd 28.04.1896 Järvakandi v, oli 1944 Vene vangilaagris
Kalvi (ka Kreemann), Johannes, snd 1.01.1899 Roela v, oli 1946 Vene vangilaagris
Kanarik, Villem, snd 5.05.1892 Tartus, elas 1939 Tallinnas
Karlson, Jaan, Juhan, snd 26.01.1896 Pati v, elas 1939 Pati v
Karu, Julius, Mart, snd 4.12.1894 Kivijärve v, elas 1934 Elvas
Kasemaa (ka Kaskmann), Julius, snd 16.12.1885 Türsamäe v, elas 1940 Vaivara v Sillamäel
Kasepalu (ka Pender), Friedrich, snd 13.04.1893 Kihlevere v, elas 1936 Vihula v Annikveres
Kiigemaa, Aleksander, snd 4.11.1890 Lihula v, viidi 1941 Venemaale?
Kiili, Joosep, snd 11.09.1898 Pala v, tapeti 1941 Petseris?
Kirsch, Alfred, snd 12.03.1900 Porkuni v, elas 1940 Rakvere v Lepnas
Kohk, Johannes, snd 8.09.1895 Härjanurme v, elas 1932 Kasaritsa v
Kollom, Gustav, snd 10.07.1891 Rasina v, elas 1920 Rasina v?
Kosk, Rudolf-Eduard, snd 18.10.1899 Kõnnu v, oli 1943 Vene vangilaagris
Kovalski, Voldemar, snd 26.05.1901 Polotskis, elas 1920 Tallinnas
Kromel, Gustav-Karl, snd 28.02.1887 Loodna v, suri 1942 Venemaal?
Kruuse (ka Kruse), Johannes, snd 10.02.1897 Vastse-Otepää v, elas 1937 Päidla v
Kruusimägi (ka Ruusimägi), Albert, snd 4.02.1887 Aadma v, elas 1938 Tallinnas
Kukk, Peeter, snd 10.01.1892 Lätimaal Aluksne v, elas 1920 Valgas
Kursk, Emil-Aleksander-Leonhard, snd 31.08.1893 Tallinnas, suri 1945 Berliinis?
Kuusk, Adolf, snd 24.01.1900 Venemaal, elas 1940 Jõhvi v
Kõu, Jaak (ka Brükker, Richard), snd 25.10.1902 Võrus, oli 1941 Vene vangilaagris?
Käi (ka Kei), Artur-Osvald, snd 27.02.1893 Kuresaares, elas 1920 Tallinnas
Köösel, Leo-Friedrich, snd 28.08.1891 Tõstamaa v, elas 1939 Ropka v
Kügler, Konrad, snd 12.04.1888, pärit Lätimaal Straupe v, elas 1933 Tallinnas
Kütt, August, snd 26.09.1895 Vaivara v, elas 1940 Vaivara v
Küün (ka Kühn), Edmund-Oskar, snd 4.08.1879 Naissaare v, elas 1939 Tallinnas
Lahti, Priido (ka Riidu), snd 27.10.1891 Kaarma-Suure v, elas 1920 Tallinnas
Laine, Karl, snd 16.12.1891 Koigu v, elas 1940 Valgas
Laur, Georgi, snd 24.05.1895 Koonga v, elas 1937 Võrus
Leedmaa (ka Leemann), Villem, snd 2.02.1887 Maidla v, elas 1939 Kohila v
Lehtmets, Eduard-Julius, snd 11 01.1878 Tallinnas, elas 1938 Nõmmel
Leibak (ka Leibach), Karl, snd 1.09.1899 Vohnja v, elas 1935 Tallinnas
Leinskül (ka Lensküll), Joosep, snd 25.02.1891 Annikvere v, oli 1957 Vene vangilaagris
Leonov, Feodor (ka Theodor), snd 20.09.1889 Odessas, oli 1941 Vene vangilaagris
Lepp, Albert (ka Alfred), snd 3.04.1895, elas 1938 Tallinnas
Lessel, Richard-Vilhelm-Paul, snd 28.06.1884 Malla v, elas 1937 Tallinnas
Liblik, August, snd 9.12.1897 Elistvere v, suri 1942 Venemaal?
Liiv, Georgi, snd 30.09.1894 Võisiku v, oli 1940 Soomes?
Liivamägi, Karl-Friedrich, snd 14.02.1885 Kaiavere v, elas 1940 Jõhvis
Lillenstern, Johan (ka Johannes), snd 22.11.1898 Taali v, elas 1940 Tallinnas
Lipmann, Johann-Artur, snd 28.05.1898 Pärnus, elas 1940 Pärnus
Lipstok, Heinrich (ka Hinrik), snd 17.08.1877 Valkla v, suri 1942 Venemaal?
Loorits, Villem, snd 30.09.1897 Meeri v, elas 1934 Kiidjärve v
Lubi, Jüri, snd 3.05.1889 Vanamõisa v, elas 1937 Tallinnas
Luha, Eduard (ka Mikil), snd 21.10.1888 Saaluse v, elas 1924 USA-s New Yorgis?
Luhaär (ka Luhar), Karl, snd 13.10.1896 Tartu, elas 1939 Pärnus ja Tallinnas
Luhe, Aleksander-Heinrich, snd 13.01.1896 Paasvere v, oli 1945 Vene vangilaagris
Luik, Richard-August, snd 5.12.1882 Paides, asus 1941 Saksamaale
Lukk (ka Luck), Gerhard-Eugen, snd 27.06.1891 Ravila v, elas 1940 Tallinnas
Lumi, Jaan, snd 10.08.1884 Tartus, suri 1945 Petseris?
Malevitsch, Aleksander, snd 24.09.1887 Leedus?, elas 1931 Tallinnas
Malm (ka Mathiesen), Priidik, snd 19.02.1884 Paadrema v, elas 1936 Paadrema v
Mantsik, Herman, snd 5.08.1896 Erra v, elas 1940 Maidla v
Maremaa (ka Manitski), Edgar-Eduard, snd 29.10.1896 Tallinnas, oli 1944 Vene vangilaagris
Martin, Vassili, snd 12.01.1890 Laimjala v, oli 1948 Vene vangilaagris
Maruste (ka Martinson), Andrei, snd 3.01.1890 Tahkuranna v, suri 1968?
Matson, Jaan, snd 18.08.1890 Luugas?, elas 1920 Tallinnas
Maurer, Herbert-Alfred-Eduard, snd 5.06.1895 Tallinn, elas 1920 Tallinnas
Meidla (ka Mednis), Theodor, snd 16.07.1898 Riias, suri 1949 Inglismaal
Mend, Villem, snd 4.04.1890 Tallinnas, elas 1938 Tallinnas
Miilverk, Jaan, snd 31.08.1872 Päidla v, elas 1930 Võrus?
Murd, Tõnis, snd 11.03.1883 Võisiku v, elas 1939 Einmanni v
Must, Johannes (ka Johann-Aleksander), snd 18.01.1896 Rääma v, elas 1920 Pärnus
Muts, Johannes-Friedrich, snd 15.03.1888 Härjanurme v, oli 1945 Vene vangilaagris
Mõttus, Aleksander, snd 1.10.1893 Päidla v, elas 1939 Pilkuse v
Mägi, August, snd 31.12.1895 Avinurme v, elas 1938 Nissi v?
Mändoja (ka Märtsin), Karl-Eduard, snd 24.06.1886 Kudina v, oli 1944 Vene vangilaagris
Müller, Karl-Emil-Hans, snd 2.10.1901 Pärnus, oli 1926 Ameerikas
Nestra, Alfred-Julius, snd 8.10.1892 Põlgaste v, oli 1941 Vene vangilaaris?
Nigul, Jüri, snd 21.04.1890 Laiuse v, oli 1941 Vene vangilaagris
Niitme, Heino (ka Niits, Nikolai), snd 5.12.1898 Tuulas, oli 1949 Vene vangilaagris
Noorman, Gustav, snd 18.09.1886 Udeva-Norra v, elas 1939 Väinjärve v
Närska, August, snd 2.03.1897 Patküla v, elas 1948 Pillapalus?
Oehren, Erich-Bernhard, snd 23.03.1897 Paides, elas 1938 Tallinnas
Ollino, Johannes (ka Joann), snd 9.03.1901 Tori v, elas 1922 Pärnus
Pagar, Johannes, snd 30.12.1898 Aaspere v, elas 1940 Aaspere v
Pajula (ka Preis), August, Juhan, snd 23.11.1890 Kudina v, suri 1944 Saksamaal?
Pakk, August, snd 29.01.1896 Kabala v, oli 1920 Poolas
Pallandi (ka Pavian), Heinrich, snd 25.07.1885 Kunda v, suri 1943 Venemaal Irbitis?
Palm, Priidik, snd 16. 02. 1891 Velise v, elas 1938 Velise v
Parvel (ka Beilberg), Alfred, snd 5. 02. 1891 Tallinn, elas 1939 Tallinnas
Peet, August, snd 25.04.1881 Pati v, oli 1941 Vene vangilaagris
Pihlak, Eduard-Ferdinand, snd 29.09.1888 Viljandi v, suri 1944 Saksamaal?
Piperal, Mihkel, snd 24.07.1890 Päärdu v, suri 1953 USAs Bostonis?
Plado (ka Plaado), Peeter, snd 5.03.1889 Vana-Koiola v, oli 1945 Saksamaal?
Poolmann, Karla Johannes, snd 7.02.1889 Moora v, elas 1939 Kehtna?
Põllu (ka Feldmann), Evert-Valentin, snd 19.12.1888 Tudulinna v, elas 1936 Tudulinna v
Päll, Johannes, snd 11.03.1895 Kudina v, viidi 1941 Venemaale?
Pärnpuu, Nikolai, snd 22.05.1898 Passlepa v?, elas 1920 Taali v
Pütt, Jaan, snd 5.07.1892 Vana-Vändra v, elas 1926 Tartus ja Vändras
Rand, Karl, snd 9.06.1886 Kaarma-Suure v?, elas 1939 Nõmmel, läks Läände?
Randla (ka Brakmann), Aleksander, snd 3.09.1897 Orajõe v, elas 1939 Orajõe v, läks Rootsi?
Rannik (Podschibakin), Teodor, snd 21.04.1896 Kõnnu, oli 1947 Vene vangilaagris
Rannus (ka Huusmann), Johannes, snd 2.05.1895 Kõnnu v, elas 1936 Kõnnu v, suri 1951 Rootsi?
Ratassepp, Leo, snd 24.02.1893 Tartus?, elas 1937 Valgas
Raudjas, Mihkel (ka Mihhail), snd 8.12.1898 Hellamaa v, oli 1945 Vene vangilaagris
Raudleht, Jüri, snd 6.02.1885 Kunda v, elas 1940 Undla v Udrikul
Reinart, Martin, snd 9.11.1897 Särevere v, läks 1944 Saksamaale?
Reinot, Johannes-Hindrik, snd 08.10.1889 Kambja v, elas 1935 Vana-Kuuste v
Reuss, Albrecht-Walther (ka Reis, Albert), snd 3.10.1896 Tallinnas, elas 1937 Saksamaal
Riis (ka Rüüs), Jaan, snd 24.10.1884 Mustjala v, suri 1942 Leningradis?
Roosi, Mihkel, snd 13.12.1890 Vigala v, suri 1964?
Saar, Alfred (ka Albert), snd 6.01.1894 Püssi v, elas 1940 Lüganuse v
Saar (ka Saare), Vassili, snd 9.11.1891 Rakveres, elas 1920 Rakveres
Saarnak, Andrei (ka Andres), snd 20.12.1898 Suuremõisa v, elas 1937 Tallinnas
Saart, Augustin, snd 19.05.1895 Halinga v, läks 1924 Venemaale
Salla (ka Sklave), Richard, snd 10.11.1898 Tallinnas, elas 1939 Tallinnas
Sarapuu, Reinhold, snd 06.08.1891 Ambla v, oli 1942 Venemaal Kirovis
Sarmo, Voldemar-Johann, snd 27.05.1895 Keila v, suri 1945 Gotenhafenis?
Sasonov (ka Sazonov), Jakob, snd 1896 Gribuli v?, elas 1928 Laura v
Savi, Johannes, snd 25.08.1894 Kaarepere v?, elas 1934 Jõgeva v
Savjalov, Peeter, snd 2.01.1891 Mustvee v, elas 1921 Mustvees ja Tallinnas
Seeberg, August, snd 8.02.1901 Narvas?, surn 1965 USAs Floridas?
Sepp, Martin-Johannes, snd 13.10.1874 Uhtna v, elas 1937 Tallinnas
Siiber, Karl, snd 26.10.1890 Keila v?, elas 1924 Laiuse v
Sild, Jaan, snd 13.05.1899 Kaarepere v, elas 1940 Kaarepere v
Sild, Karla-Johannes, snd 1.04.1896 Ambla v, elas 1933 Väätsa v
Sipelgas, Jaan, snd 5.08.1885 Raiküla v, elas 1937 Järvakandi v
Smorodin, Aleksei, snd 18.02.1893 Palkino v?, elas 1924 Senno v
Soovik, Kristjan, snd 8.05.1896 Pärnus, elas 1940 Pärnus
Steinberg, August, snd 28.04.1896 Massu v?, elas 1937 Tallinnas
Suits, Nikolai, snd 18.01.1898 Tallinnas, oli 1928 Venemaal Solovkis
Sulg, Oskar, snd 18.08.1891 Lümanda v, elas 1939 Tallinnas
Suuressaar (ka Suursaar), Joosep, snd 13.05.1899 Lehtse v?, elas 1939 Viljandis ja Tallinnas
Tamm, Aleksander, snd 22.11.1895 Laius-Tähkvere v. v, oli 1945 Vene vangilaagris
Tamm, Johannes, snd 27.08.1887 Suure-Kambja v, oli 1945 Vene vangilaagris
Tamm, Joosep, snd 8.09.1888 Vana-Roosa v, oli 1956 Vene vangilaagris
Tamm, Mihkel, snd 28.01.1888, pärit Tori v, elas 1940 Tori v
Tammeleht (ka Permann), Jüri, snd 4.01.1892 Massu v, elas 1936 Saulepi v
Telska, Johannes-Voldemar, snd 29.09.1899 Joala v, elas 1939 Tõdva v
Tiido, Maks (ka Maksimilian), Johann, snd 3.08.1892 Pangodi v, elas 1938 Hagudis
Toim, Johannes, snd 25.05.1891 Rõngu v, suri 1967?
Tomberg, Rein, snd 4.03.1894 Väätsa v, elas 1940 Küttejõus
Treier, Robert, snd 1.02.1900 Narvas, elas 1921 Peetri v
Treumuth (ka Treimuth), Jaan, snd 20.12.1894 Vana-Antsla v?, elas 1940 Valgamaal
Tuit, Jaan, snd 10.06.1899 Jamburgis?, oli 1941 Vene vangilaagris
Tuppits (ka Tupits), Heinrich, snd 15.01.1898 Kaarepere v, elas 1922 Kaarepere v
Tõnisson, Jüri (ka Georgi), snd 24.01.1896 Halinga v, elas 1940 Pärnus
Tõruke, Nikolai, snd 10.08.1890 Imukvere v, oli 1945 Vene vangilaagris
Täht, Rein (ka Reinhold-Karl), snd 31.01.1896 Massu v, suri 1942 Venemaal?
Uibopuu, Sergei, snd 14.10.1895 Arula v, langes 1944 Tartu rindel?
Urtin, Jaan, snd 1.05.1895 Vastse-Roosa v?, elas 1920 Vastse-Roosa v
Uustal, August, snd 22.10.1888 Jõhvi v, elas 1938 Tallinnas
Vahem (ka Vahman), Johannes, snd 29.12.1886 Maidla v, elas 1940 Jõhvis
Vaht, Hugo, snd 12.03.1896 Kärdla v, elas 1936 Tallinnas
Valdmann, Osvald, snd 29.07.1895 Kooraste v, elas 1933 Iisaku v
Vallo (ka Valu), Villem, snd 14.01.1885 Kõo v, elas 1936 Tallinnas
Valter, Reinhold-Alexander, snd 11.10.1898 Kohtla v, elas 1940 Narva-Jõesuus
Vasar, Eduard-Johannes, snd 7.10.1895 Kalvi v, elas 1920 Narvas
Veigelin, Georg, snd 20.02.1886 Orenburgis?, oli 1944 Saksamaal?
Veinberg, August, snd 7.03.1900 Tallinnas, elas 1922 Tallinnas
Ventsel, August-Eduard, snd 15.03.1898 Saue v, elas 1940 Tallinnas
Viil (ka Viel), Eduard-Ferdi, snd 25.08.1893 Paasvere v, oli 1934 Tallinnas
Viilmaa, Hando (ka Johannes), snd 23.01.1902 Taebla v, oli 1942 Vene vangilaagris
Viirmaa (ka Vildmaus), Richard, snd 23.12.1889 Liigvalla v, elas 1936 Asuküla v
Villemi, Karl-Friedrich, snd 13.06.1889 Tallinnas, elas 1938 Nõmmel, läks Läände?
Villup (ka Vilup), August, snd 2.01.1891 Narva v, elas 1923 Rakvere?
Vilta, Karl-Erich-Sergius, snd 13.04.1896 Tallinnas, oli 1945 Vene vangilaagris
Vink, Aleksander, snd 9.08.1886 Sangaste v, elas 1927 Ropka v
Virkman (ka Viltmann), Arnold, snd 11.02.1900 Tartus, elas 1940 Kohtla-Järvel
Vodja, Jaan, snd 23.09.1895 Vaivara v, elas 1940 Alutaguse v, suri 1975?
Voormann, Bernhard, snd 7.06.1896 Aakre v, elas 1938 Naissaarel
Vuks (ka Fuks), Albert-Voldemar, snd 2.02.1901 Kudina v, elas 1920 Tartus
Vähi (ka Kreebs), Mihkel, snd 15.01.1898 Lihula v, oli 1948 Vene vangilaagris
Välja, Madis, snd 10.04.1898 Joala v, elas 1940 Alutaguse v Soldino
Ärma (ka Liidermann), Johannes, Jaan, snd 30.05.1895 Massu v, elas 1939 Paadrema v

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare