Sellel nädalal maapinna uurimiseks mõeldud georadariga tehtud eeluuringud andsid arheoloogidele lootust juurde, vahendas portaal ERR uudised uudistesaadet "Aktuaalne kaamera".

Georadariga saadud ähmane pilt annab geoloogiadoktor Kaarel Orviku sõnul kinnitust, et eelmisel aastal leitud laeva asukohast paarkümmend meetrit eemal võib maapõues veel midagi üllatavat peituda.

"See tundub olevat omaaegne rannajoon, mis läheb sügavamale. Nii tugeva joonega ei ole laevaga tegemist. Aga selle peal tulid selged jäljed, et paaris kohas on mingid võõrkehad. Millega tegemist on, seda aparaat ei ütle," kirjeldas Orviku saadud infot.

Arheoloog Marge Konsa arvates võib leiukoha pinnases märgata anomaaliaid.  "Eks siis järgmise aasta kaevetes on näha, mis siin on. On see teine laev või on see lihtsalt matmispaik või on siin mitu laeva."

Teadlased pole seni veel üksmeelele jõudnud, kas juba leitud laeva puhul on tegemist kunagise matusega või oli see lihtsalt kaldale uhutud laev.