Estonias võidakse perepiletit ostes sünnitunnistust küsida

 (7)
Estonias võidakse perepiletit ostes sünnitunnistust küsida
Terje Lepp

Üllatuslikult võidakse teatrikassast perepiletit osta soovijatelt küsida laste olemasolu tõendamiseks nende sünnitunnistusi.

Rahvusooperi Estonia avalike suhete juht Ülla Veerg rääkis Päevaleht Online’ile, et sünnitunnistuse tõendina küsimises ei ole tegelikult midagi imelikku.

„Eesti elanikkonna vähemkindlustatud gruppidele (õpilased, pensionärid, lasterikkad pered - toim) soodustusi võimaldades peab teater ikka küsima vastavasisulist dokumenti, mis tõendab ostja kuuluvust nimetatud gruppi,“ selgitas Veerg.

Ta tõi välja, et kui õpilastel ja pensionäridel on selleks Eestis välja antud õpilaspilet või pensionitunnistus, siis suure pere olemasolu tõendavat ühtset dokumenti ei eksisteeri.

„Kohalikud omavalitsused väljastavad suurele perele tavaliselt tõendi, seda saab ise omavalitsusest nõutada. Sobivaks tõendiks on ka õpilaspiletid või siis sünnitunnistused või nende koopiad,“ selgitas Veerg, miks piletikassas sünnitunnistust võidakse küsida.

Piisaks ka õpilaspiletist

Andmekaitseinspektsiooni avalike suhete nõuniku Elsa Neeme sõnul sünnitunnistuse küsimises otseselt rikkumist ei ole, kuid selle põhjus on arusaamatu.

"Kuna me ei tea, millised olid teatri pakkumuse tingimused, kas kuidas need olid ostjatele esitatud, ei saa hetkel olukorrale täpset hinnangut anda," sõnas Neeme.

"Samas tundub sünnitunnistuse esitamise kohustuslikkus arusaamatu, kuigi peab märkima, et selline soodusõiguse tõendamise küsimine pole isikuandmete kaitse seadusega otseselt vastuolus," märkis ta.

Neeme selgitas, et kui teatri piletimüügi tingimustes pole selget nõuet, et sooduspiletiteostja ja etenduse vaataja peavad olema ühe pere või leibkonna liikmed, siis puudub tegelikult vajadus sünnitunnistuse esitamise nõudmiseks. "Soodustuse saamiseks võib olla piisav ka näiteks õpilaspileti esitamine," täpsustas ta.

Kui teater aga keeldub sooduspileteid müümast põhjusel, et ostjal ei ole võimalik ostu sooritamise hetkel laste sünnitunnistusi esitada või ta ei soovi seda teha ning sooduspakkumise tingimustes ei olnud sellist nõuet avaldatud, rikub selline müüja tegevus Neeme sõnul tarbija õiguseid.

Tarbijakaitse: teater rikkus tarbijaõiguseid

Tarbijakaitseameti peadirektori asetäitja Marje Kokk kinnitas aga, et teater on sellise tegevusega rikkunud tegelikult tarbijate õiguseid.

"Hinnates kampaaniat Rahvusooper Estonia kodulehe rubriigis soodustused, siis on muudel juhtudel välja toodud, millised dokumendid tuleb esitada sooduspileti ostmisel. Perepileti juures pole seda aga märgitud," märkis Kokk.

"Eeltoodust tulenevalt on meie hinnangul tegemist tarbijakaitseseaduse rikkumisega," kinnitas Kokk ning lisas, et tarbijakaitseamet kohustab Estoniat viivitamatult täiendama ettevõtte kodulehel rubriigis soodustused esitletavaid tingimusi.

e-kaubandus konverents