Fotomõistatus ilmus suvel viiskümmend korda


Hea lugeja!

15. juunil alustasime Eesti Päevalehes fotomõistatuste avaldamist. Viiekümnel korral näitasime teile üht kohta Eestis ning küsisime, mis koha või hoonega on tegu. Meile saatis sõnumitega vastuseid kokku 1012 inimest 1275 korral. Meie jaoks on see eelkõige usaldus ja vastutulek aidata avastada meie Eestit ja olla altid märkama ka avastamata nurki ja vaateid. Oleme õnnelikud, et leidus nii rohkelt kaasamängijaid. Aitäh!

30. augusti lehes ilmus viimane fotomõistatus ja sellel päeval pakkusime mõistatamiseks Pirita rannahoone peaaegu merre ulatuvat hoonenina. Fortuuna annab selle hooaja fotomõistatuste sarja viimase suure nädalaauhinna Siret Kurvetile. Palju õnne!

Endiselt on päevaauhinna ehk Hillar Metsa karikatuuriraamatu järel käimata järgmistel inimestel: Andrus Lauren, Katrin Koitla, Stella Mäitse, Agur Paesüld, Andrus Andresson, Piret Salmistu, Teele Sildvee, Triine-Anette Täks ja  Niina Mihhejeva. Teie auhind ootab teid Eesti Päevalehe sekretariaadis (Narva mnt 13, Tallinn, IV korrus).

Veel kord suur-suur tänu kõigile mõistatajatele ning soovime teile ilusat suve jätkumist!

Fotomõistatuse toimetajad Ulvar Käärt ja Indrek Mustimets

e-kaubandus konverents