Eelmisel nädalal kirjutas Eesti Päevaleht kaugloetavate elektriarvestite kummalisest praagist ehk sellest, kuidas iga 120. elektriarve on osaliselt või täielikult prognoosipõhine. Kuigi Elektrilevi sõnul ei tehta selliste arvetega kellelegi liiga ja varem või hiljem tehakse tagasiarvestus, ei olnud inimesed sellest teadlikud. Elektrilevi ei andnud prognoosipõhisusest märku ühelgi arvel ja tihti saadi sellest teada alles siis, kui ise päriti.

Pärast artikli ilmumist pöördus Eesti Päevalehe poole veel mitukümmend inimest, kes on selle murega ühel või teisel moel kokku puutunud. Kõik leidsid, et olukorrast teavitamine on Elerktrilevil puudulikuks jäänud.

Elektrilevi väitel ei leia kinnitust üheksa arvesti rikke kahtlust kümnest.

Elektrilevi kommunikatsioonijuhti Kaarel Kutti sõnul on uued kaugloetavad arvestid usaldusväärsemad kui senised. „Nende rikkestatistika järgi on ligikaudu kaks korda vähem rikkeid kui eelmise põlvkonna kohtloetavate arvestitega,” sõnas ta ja lisas, et möödunud kuul vahetati rikke tõttu välja 147 kaugloetavat arvestit.

Kuidas saab aga tekkida olukord, et elektriarve on näidul olevast ligi kaks korda suurem? Kutti sõnul ainult siis, kui arve aluseks olevad andmed on prognoositud. „Oluline on silmas pidada, et arvel toodud näit on fikseeritud kalendrikuu vahetuse hetkel. Seega kui näitu mõni päev hiljem kontrollida, peavadki näidud mõnevõrra erinema,” kommenteeris ta ja lisas, et kui kaugloetavate arvestitega on tekkinud probleeme, näeb Elektrilevi seda süsteemist ka ise.

Kontroll laboris

„Seejärel vahetab Elektrilevi elektriarvesti ja saadab laborisse kontrolli. Kui arvesti oli rikkeline, siis kliendil sellega kulusid ei kaasne. Kui klient on alahinnanud oma majapidamise elektritarbimist ja arvesti on töökorras, tuleb kliendil arvesti vahetamise eest tasuda 20,75 eurot, millele lisandub laboris kontrollimise tasu vastavalt tegelikele kulutustele,” sõnas ta ja lisas, et kui klient kahtlustab arvestiriket, siis üheksal juhul kümnest see laboris kinnitust ei leia.

Inimeste peamine küsimus on aga see, kas probleemidele on võimalik lahendus leida üksnes siis, kui Elektrileviga ise ühendust võtta. Kutti vastas, et kaugloetava arvesti puhul tuvastatakse probleem süsteemianalüüsiga automaatselt, kohtloetavate arvestite puhul selguvad rikkekahtlused enamasti siis, kui klient klienditeenindusse pöördub. „Rõhutan veel kord, et andmeside tõrge ei ole arvesti rike, ja kui klient avastab, et tema arve on suurem kui tegelik tarbimine, tuleks võtta ühendust Elektrilevi klienditeenindusega. Kui klient on nõus, tasaarveldatakse vähem või rohkem makstud summa järgmise kuu võrguteenuse arvega. Kui mitte, muudame juba väljasaadetud arvet,” sõnas ta.

Eestis on võetud eesmärk täielikult üle minna elektritarbimise kauglugemisele, kõik arvestid tuleb selle aasta lõpuks kaugloetavatega asendada.