INTERVJUU: Maret Maripuu: tunnistan, et olen ise ka süüdi, aga karistan kantslerit

 (90)

Sotsiaalminister ütles intervjuus Päevalehele, et palub kantsler Riho Tapferil lahkuda, sest oli kindel, et tolle jah-sõnaga olid kõik probleemid lahendatud.

**Mis otsuse te kantsler Riho Tapferi puhul tegite?

Homme (täna – toim) lähen valitsusse ettepanekuga kantsler oma ametist vabastada.

**Te kinnitasite, et te polnud enne 1. oktoobrit kuulnudki, et uue toetuste süsteemiga võib midagi viga olla ja et tähtaegadega võib tekkida probleem. Aga tõsi on see, et teil on majasisesed eelnõude kooskõlastusringid ja neist on dokumentatsioon olemas. Seal on ju kirjas, et teid on hoiatatud.

Ta (IT-juht – toim) ütles, et on ebareaalne tähtaeg. Aga kantsler on andud jah-sõna. Seadus võeti vastu ja jõustus 1. jaanuaril, uus kord 1. oktoobril. Määruse puhul on kõigilt jah-sõnad.

**Aga IT-juhilt te ei küsinudki määruse puhul kooskõlastust.

Aga see on sisuvaldkond. Riho Rahuoja on asekantsler ja nemad pidid omavahel kokku leppima.

**Siin dokumendis on see kirjas. Siin on kirjas, et on ebareaalsed tähtajad. Aga te ütlete mulle, et te pole sellest üldse kuulnudki. Te ju lugesite selle dokumendi läbi, kui te sellele alla kirjutasite?

Mina lugesin seda, et ta andis oma jah-sõna. Aga lähme edasi.

Samal teemal:

**Te olete ju näinud seda hoiatust?

Mina rääkisin määrusest. Kui on selge, et seadus jõustus 1. jaanuarist.

**Palun vastake mu küsimusele. Kas te lugesite terve selle dokumendi läbi, kui te sellele allkirja andsite?

Mina lugesin läbi seaduseelnõu, kuhu keegi ei olnud pannud „ei”. Kõhklusi oli ühel ja teisel. Kui inimene ütleb, et see ei ole reaalne, siis ta vastutab. Ta ütles „jah”, see tähendas, et see on reaalselt teostatav.

Kui need, kes olid määruse tegemise juures ja nägid, et ei jõua õigeks ajaks valmis, siis oleks selle määruse juures pidanud sisuvaldkond tulema ja ütlema, et nad ei saa õigeaegselt hakkama.

**Ma ei saanud sellele esimesele punktile vastust. Te ütlete, et te polnud kuulnudki, et IT-mehed ütlevad, et nad ei saa selle ajaga hakkama, ja samas annate sellele kirjale „jah”. Ma eeldan, et olete selle läbi lugenud, kui annate allkirja?

Jaa, ma loen läbi. Ta (IT-juht – toim) ütles, et on ebareaalselt lühikesed tähtajad, et ta kooskõlastab Riho Rahuojaga, kuna tähtaeg lubati üle vaadata.

**Siis te kirjutasite pärast määrusele alla, kus olid jäetud samad tähtajad. Miks teil ei tekkinud siis küsimust, miks need tähtajad on jäetud samaks?

Kantsler on selle kooskõlastanud, mis tähendab seda, et need probleemid, mis altpoolt on tulnud, pole enam probleemid. Minu viga on see, et kui uuele korrale üleminemise määrus tuli ja ma oleksin teadnud, et me IT-lahendustega valmis ei jõua, oleksin ma saanud minna riigikokku ja uuele korrale ülemineku edasi lükata. Oleksime saanud jätkata vana süsteemiga. Siin on kõige suurem lubamatu viga sees. Kui IT-arendajaga lepingu sõlmimise käigus selgus, et tähtajad ei toimi, vaat siis oleks pidanud tulema teavitama ja oleksime pidanud määruse jõustumise edasi lükkama.

**Aga see ongi küsimus: kuidas te selgitate seda, et info absoluutselt teie majas ei liigu? Et teieni, kes te olete peajuht ja peaotsustaja, ei jõua selline info, kui samas te annate allkirju ja teete lõplikke otsuseid?

See ongi lubamatu. Siin me leidsimegi kitsaskoha, kus on meil väga tõsiseid puudujääke, ja me peame selle ära muutma. Sest kui sõlmiti hankeleping ja seadus võeti vastu, siis oli küllaldane aeg selle arengu tegemiseks.

**Medisoft ütles, et ta saab 2009. aasta sügisel alles lõplikult oma süsteemi valmis…

Just. Ja nüüd edasi. Kui hange kuulutati välja, siis oleks pidanud välja tõstma, et tekib probleem tähtaegadega. Sellesama määruse puhul, et see meil välja ei tulnud ja kõik andsid kooskõlastuse – see oli minu mõte.

**Kas te saate aru, milles meie näeme, et te olete valetanud? Te olete näinud seda dokumenti, kus on kirjas, et IT-mees hoiatab, et on olemas probleemid.

Mina rääkisin määrusest.

**Ma ei küsinud määrusest. Ma küsisin: kas te olete üldse kuulnud, et on probleem tähtaegadega?

Loe veel

Mina lähtusin määrusest. Saage aru, seaduse puhul ta (IT-juht – toim) kooskõlastas selle. IT puhul on erinevad lahendused, mida ta mõtles? Kui tema ütles, et tema väitel ei ole see teostatav, miks ta siis kooskõlastas?

**Te vaatasite siis lihtsalt, kas ta ütles jah või ei, ja sellele kommentaarile ei pööranud tähelepanu?

Ma lugesin seda, aga kui minule öeldakse, et on kokkulepe saavutatud…

**Te olite siis ju ikkagi kursis, et olid mingid IT-probleemid?

Aga kui öeldakse, et kantsler ja asekantsler on omavahel leidnud kokkuleppe, ma usaldan neid.

**Nii et IT-juhi jutt ei ole nii oluline kui kantsleri jutt?

Jaa, sest kantsler vastutab kogu maja eest. IT allub kantslerile otseselt.

**Te olite neid IT-hoiatusi lugenud, aga ei pidanud neid lihtsalt tähtsaks?

Ma lugesin neid, aga ma ei osanud siin kokku viia seda probleemi. Kui kogu seadust vaadata, siis mina ei osanud siin näha seda ohtu, kui kantsler, kellele IT otseselt allub, ütleb, et kõik kalkulatsioonid on arvestatud ja tema kooskõlastab. Siis olin mina veendunud, et probleemi ei ole. Tol hetkel ei osanud mina ette näha, et see on probleem.

Aga siin on meie probleem, et kui tegime lepingu, siis need tähtajad ei jõudnud määrusesse. See ongi kitsaskoht.

**Te olete öelnud, et selles, et info ei liikunud, on süüdi ametnikud, kantsler ja asekantsler. Mis te arvate, mis on siis üldse teie roll sellisel juhul? Siin ministeeriumi juhtimises?

Minu roll on teha poliitilisi valikuid. Mina oleksin näinud oma rolli. Igaüks vastutab oma lõigu eest. Kui nüüd on selgunud kitsaskoht, oleksid teised pidanud tulema minu juurde ja ütlema, mis me teeme, kas teeme nii, nagu nüüd juhtus, või läheme ja palume riigikogus ajapikendust.

**Aga praegu teie alluvuses olevad inimesed, kelle tegevuse eest vastutate, ei teinud seda. Millist vastutust te tunnete nüüd endal?

Mina tunnen endal praegu kõige suuremat vastutust selles, et saada see süsteem toimima. Et kõik need puuetega inimesed, kes on meie halva töökorralduse pärast kannatanud, saaksid võimalikult kiiresti raha kätte.

**Ma saan aru, et nad saavad selle kätte alles märtsis. Kas see on kiiresti?

Kui mina sain asjast teada, tegin ma poliitilise otsuse, et me hakkame kõikidele hätta sattunud inimestele maksma miinimummääras toetust. Detsembris ma ütlesin seda. Kellel on pangakontod, said kiiresti raha kätte. Kes saavad posti teel, neile saatsime rahakaardid.

Niipea kui see teema ilmsiks tuli, olen otsinud lahendust. Nüüd see maatriks hakkab tööle jaanuari neljandast nädalast.

**Neli kuud hiljem…

Jah, see on lubamatu, et see nii sai juhtuda. Oluline on teha töökorralduses muutused, et sellised asjad ei saaks enam kunagi juhtuda. Sellele juhtumile ei ole mingeid õigustusi, me oleme süüdi. Nüüdsest muudame oma süsteemi, et ametnik, kes paneb kooskõlastusse „jah”, ei saa panna mingeid kommentaare. Kui on jah, on jah.

Ja see ei ole vabandus, aga 2007 ma olin suhteliselt uus siin majas. Ma ei osanud neile nüanssidele tähelepanu pöörata, mida ma oskan juba nüüd. Ma ei taha vabandada. See, mis juhtus, on lubamatu. Et ministeerium pole teinud korralikku kvaliteetset tööd, on fakt.

**Käisite täna (eile – toim) peaminister Ansipi juures, millest seal juttu tuli?

Peaminister on väga häiritud, et selline juhtum on aset leidnud.

**Milline juhtum?

See, et puuetega inimesed pole oma toetust kätte saanud.

**Miks just täna? See on ju teada olnud juba kolm kuud, neljas läheb. Kuidas ta nüüd järsku tundis, et see on nii oluline?

Ei, meil oli oma nõupidamine ja selle raames oli tema sõnum minule, et ma pean ministeeriumis töö korda saama.

**Aga teie enda tööst ei olnud juttu?

Ta ütleski, et olles ministeeriumi juht, kui need asjad juhtuvad, on tegemist lubamatu olukorraga ja minu esmane ülesanne on see olukord ministeeriumis likvideerida.

**Nii et tagasi astuda te ei kavatse?

Kui ma vaatan kogu seda tulemit, siis ma tunnen, et minu kohus on see probleem lahendada võimalikult kiiresti ja minu üleanne on teha töökorralduses muudatused, et välistada sellise asja juhtumine. Nagu te ütlesite, see on pikemaajalisem probleem olnud. Mind on ametisse pannud riigikogu ja riigikogu peab hindama, mida nemad peavad hetkel vajalikuks.

**Üks asi on minna edasi, teine vaadata, mis on tehtud, ja anda sellele hinnang. Et teha asju paremini, on vaja õppida oma vigadest ja mõista neid. Tuhanded inimesed on praegu väga tõsiselt kannatanud. Päris suur asi on juhtunud teie otsuste tõttu.

Ma mõtlesin ka selle peale väga tõsiselt ja kaalusin erinevaid võimalusi. Uskuge mind, ma ei taha, et ükski inimene oleks sellises olukorras kui need inimesed, kes ei saanud oma puudetoetust kätte. Ja väga halb on olla, kui sa tead, et sinu juhitud asutuse tegematajätmisega oled sa pannud inimesed väga halba seisu. Kuidas seda kõige paremini heastada? Kui kohe tagasi astuda ja seda mitte korda teha, siis ka järgmise minister, kes tuleb majja, leiab ees väga suure segaduse.

**Nii võib ju öelda iga minister iga probleemi puhul: ma nüüd hakkan seda lahendama. Mis hetkel üldse siis peaks tagasi astuma?

Alati on probleem, mille puhul tuleb teha valikuid. Minule tundus, et kui ma nüüd lähen ära, siis see on kergema vastupanu teed minek kui püüda see asi kiiresti ära lahendada.

**Neile inimestele, keda see otseselt puudutab, tundub, et kui te ise vastutust ei võta, ei ole te oma tehtud vigadest aru saanud.

Ka mina olen süüdi. Ja ma olen seda ka korduvalt ütelnud. Ma vabandan ka praegu nende ees.

**Pensionide kojukandega, mis 1. veebruarist lõpeb, on ka veel palju probleeme. Paljud inimesed on siiani kätte saamata.

5. jaanuari seisuga on 90 000 teatanud oma pangakontod ja 20 000 puhul puudub meil tagasiside.

**Kui kindlad te nüüd olete, et sellest ei tule sama suurt jama?

Sotsiaalkindlustusamet töötab sellega pingsalt. See on probleem, mis vajab lahendamist. Oleme rakendanud selle teenistusse, et need 20 000 inimest leida. Ja me otsime ka lahendusi, et kui meil ei õnnestu nendega kontakti saada, et nad igal juhul oma pensioni kätte saavad. Et mitte ükski inimene ei jääks pensionita.

**Usute, et jõuate, sinna on jäänud umbes pool kuud aega?

Jah, pensionid lähevad välja 5. veebruaril ja selle nimel iga päev töötame.

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare