Keskerakond: Isamaaliit on kaotanud igasuguse mõõdutunde

 (23)

Ametialase lohakuse ja raiskamise kuriteoepisoodis kahtlusaluseks tunnistatud Isamaaliidu juhtpoliitik Liisa Pakosta on kaotanud igasuguse mõõdutunde, teatab Keskerakond tänases pressiteates.

Erakonna infojuht Evelyn Sepp peab Isamaaliidu süüdistusi naeruväärseteks. "Tegemist on äärmiselt ebaeetilise käitumisega, sest nii Isamaaliidu juhatusele ega ka Liisa Pakostale endale ei saa olla teadmata asjaolud millele tuginedes Tallinna linnavalitsus majanduspolitsei poole pöördus ning palus otsustada kriminaalmenetluse põhjendatuse küsimus," seisab Keskerakonna pressiteates.

Keskerakonna andmeil võttis Tallinna linnavalitsus selle aasta 17. aprilli istungil teadmiseks "täiendavalt kontrolitud ja täpsutatud informatsiooni linna ametiasutuste poolt aastatel 1999 kuni 2001 sõlmitud linna uue organisatsioonimudeli ja juhtimissüsteemi ümberkujundamisega seotud konsultatsioonilepingute seaduslikkuse ja efektiivsuse kohta." Töörühm, kuhu kuulusid linna personalidirektor, linna sisekontrolör ning linnakantselei juriidilise osakonna juhataja asetäitja on oma uurimismaterjali vormistanud enam kui kümnel leheküljel.

"Töö tulemusel on fikseeritud mitmeid kuritarvitusi, millele linnavalitsus ei saagi läbi sõrmede vaadata. Tegemist on Jüri Mõisa juhitud linnavalitsuse ja Liisa Pakosta valitsemisalas toimunud märkimisväärse rahakulutusega, mille seadulikkus ja põhjendatus on tõsise kahtluse alla sattunud," öeldakse avalduses.

Keskerakond avaldab pressiteates lootust, et Isamaaliit suudab ka enda juhtpoliitikute kuritarvituste osas rakendada kuritegevusevastast 0-tolerantsi ning tuletab meelde, et hetkel menetleb kõnealust juhtumit majanduspolitsei ning õigust mõistab Eesti vabariigis siiski kohus.

e-kaubandus konverents