Kolm isikut jäi kohtus süüdi haigekassalt üle 430 000 euro väljapetmises


Tartu maakohus tunnistas täna kolm isikut kokkuleppemenetluses süüdi aastatel 2004–2010 toimepandud kelmustes, mille tulemusel peteti haigekassalt töövõimetushüvitistena välja üle 430 000 euro.

Kohus tunnistas Peeter Kaarese (45) süüdi kelmuses, rahapesus, dokumendi võltsimises ja raamatupidamise kohustuse rikkumises, Janika Kaarese (33) kelmuses ja rahapesus ning Aino Kaarese (73) kelmuses, teatas Tartu maakohus.

Peeter Kaaresele mõistis kohus nelja-aastase vangistuse, millest kohe kandmisele kuulub üks aasta. Nimetatud karistus on tal praeguseks kantud ning Kaares vabastati täna kohtusaalis vahetult pärast otsuse kuulutamist. Ülejäänud vangistus mõisteti talle tingimisi kolme-aastase katseajaga, mille jooksul peab ta alluma kriminaalhoolduse kontrollnõuetele.

Janika Kaaresele mõistis kohus kolme aasta ja kuue kuu pikkuse tingimisi vangistuse viieaastase katseajaga. Aino Kaaresele mõistis kohus kahe aasta ja kuue kuu pikkuse tingimisi vangistuse viieaastase katseajaga. Kõigile kolmele süüdistatavale kohaldati ka ettevõtluskeeld viieks aastaks.

Süüdistuse järgi vormistas P. Kaares osaühingute Lossi Rent, Kaares Hulgi ja Kaares Kinnisvara juhatajana oma abikaasa Janika Kaarese aastatel 2000–2005 nimetatud äriühingutesse fiktiivselt tööle ärijuhina. Seejärel andis Peeter Kaares korralduse maksta Janika Kaaresele alusetut töötasu ja preemiate väljamakseid 2004.–2010. aastal kokku 5 029 673 krooni ulatuses.

Rahalised vahendid nendeks väljamakseteks ei pärinenud mitte ettevõtete majandustegevuse tulemusena saadud vahenditest, vaid pangakontodele teadmata allikatest teostatud sularahamaksetest, panga arvelduskrediidi kasutamisest ja juhatuse liikmete ja omanike kaudu seotud äriühingute omavahelistest tehingutest tulenevatest laekumistest.

Peeter Kaarese ema Aino Kaares osales nimetatud äriühingute ainuosanikuna majandustegevuse tulemuste moonutamisel osakapitali näilise suurendamisega ja Janika Kaaresele alusetu tasu maksmisel preemia määramise otsuse langetamisega.

Äriühingud tasusid Janika Kaaresele väljamakstud summadelt sotsiaalmaksu tuvastamata allikatest pärinevate sularahasissemaksete arvelt. Janika Kaares esitas läbi kolme äriühingu haigekassale haigushüvitise saamiseks regulaarselt töövõimetuslehti ning selliselt said Kaaresed haigus- ja hooldushüvitistena varalist kasu kogusummas 6 857 721 krooni.

Samuti süüdistati Peeter ja Janika Kaarest 2005.–2010. aastal toimepandud rahapesus, mis seisnes tehingutes ja toimingutes eesmärgiga varjata kuritegelikult saadud raha ebaseaduslikku päritolu ja selle eest soetatud vara tegelikku omanikku. Lisaks võltsis Peeter Kaares 2008. ja 2009. aastal pangakontoris sularaha sissemakseid toestades teise isiku allkirja. Samuti rikkus ta aastatel 2004–2007 eelnimetatud äriühingute raamatupidamise korraldamise nõudeid.

Peeter Kaares kohustub asuma hüvitama Eesti Haigekassale kuriteoga põhjustatud kahju summas 438 288,25 eurot kriminaalasjas arestitud Janika Kaarese ja OÜ-le Kaares Kinnisvara nimel olevate kinnistute arvelt.

Kohtuotsusega konfiskeeriti ka rahapesu vahetuks objektiks olev ja kuriteo toimepanemise tulemusel saadud vara ning Janika Kaaresele tulevikus väljamaksmisele kuuluvad vanema- ja töövõimetuse hüvitised.

Kohtuotsusega tunnistati süüdi ka Peeter ja Janika Kaarese kaudu rahapesu teostanud osaühingud Lossi Rent, Kaares Hulgi ja Kaares Kinnisvara, millest kahte esimest karistati sundlõpetamisega ja viimast rahalise karistusega 63 911,65 eurot.

Peeter Kaares on eelnevalt kriminaalkorras karistatud ühel korral, teised süüdistatavad on varem karistamata.

Tänane kohtuotsus on vaidlustatav vaid kokkuleppemenetlust reguleerivate menetlusnormide rikkumise peale. Kohtumenetluse pooled saavad vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul.

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare