Mart Laar: migratsioon ei suuda Eesti rahva edasikestmist tagada


Mart Laar: migratsioon ei suuda Eesti rahva edasikestmist tagada
Marko Mumm

Eesti rahvuse säilimiseks ei saa loota ainult migratsioonile ning põhiseadusest ei peaks mingil juhul välja võtma Eesti rahvuse säilitamise nõuet, leidis IRL-i juht Mart Laar.

Eesti põhiseadus sätestab, et meie riigi eksisteerimise eesmärgiks on rahvuse ja kultuuri säilitamine. Eesti rahva sündivusindeks ei ületa enam 2,11, mis oleks rahva taastootmiseks ja jätkusuutlikuks arenemiseks vajalik, vaid on hetkel 1,8. Sellega seoses esitas Päevaleht Eesti juhtivpoliitikutele mõned küsimused. Paraku laekusid Mart Laari vastused eile nii hilja, et neid ei olnud võimalik tänases lehes avaldada, seega avaldame need täna veebiversioonis.

-Mis on need kolm konkreetset otsust, mis tagaks Eesti rahvuse ja kultuuri säilimine?

1.Eesti sündivuskordaja peab kasvama ning iive muutuma positiivseks, mis omakorda eeldab keskmise eluea kasvu - selleks pakume konkreetselt välja emapensioni ning alkoholipoliitika karmistamise, mis aitaks keskmist eluiga suurendada.

Karmim alkoholipoliitika tähendab näiteks nii alkoholi reklaami kui kättesaadavuse täiendavat piiramist ning surrogaatalkoholi - odekolonnide - täiendavat maksustamist - aga kindlasti ka samme väärtushoiakute muutmiseks.

2.Eesti rahvuse ja kultuuri säilimiseks tuleb panustada haridusse, mis peab heal tasemel olema kättesaadav igal pool Eestis ega tohi sõltuda inimese materiaalsetest võimalustest - selleks pakume välja tasuta kõrghariduse.

Samal teemal:

3.Kuna kõige rohkem on Eesti säilumist ohustanud nõukogude okupatsiooni ajal kantud kaotused - ligi 20% rahvastikust – tuleb 1939-40 aasta vältimiseks tagada Eesti julgeolek ning mitte mängida seda ohustavate ideede nagu palgaarmeega.

Julgeolek eeldab ka majanduslikku suutlikkust, milleks tuleb hoida eelarve tasakaalus, viia majandus uuele kasvule, vältida võlalõksu langemist ning julgeda teha tulevikku suunatud otsuseid - muidu jookseb Eesti inimestest ise tühjaks.

-Kas olete nõus selle punkti põhiseadusest välja võtma, et mitte panna järeltulevatele põlvedele õlgadele ülesannet, kui seda ei ole võimalik täita?

Mitte mingil juhul, sellisel juhul kaotaks Eesti riik mõtte olemasoluks.

-Kas teie arvates on võimalik Eesti rahvuse säilimine tänu migratsioonile?

Kindlasti mitte. Eesti peab loomulikult jääma avatuks ajude sissevoolule, kuid massiline migratsioon pole nagu Euroopast näha mitte lahendus, vaid uute tõsiste probleemide algus.

Eesti väljakutse on hoopis Eestis juba elavate muulaste kaasahaaramine Eesti asja ajamisse. Eesti keelt osates ning Eesti kultuuriruumiga ühinedes - seda loomulikult oma identiteeti säilitades - annaksid nad tugeva panuse eestluse säilimiseks.

-Mis on teie erakonna kõige tähtsam eesmärk, mille täitmise poole teie erakond püüdleb?

Me soovime Eesti riigile tema olemasolu mõtet hoida ja kinnitada, tagades Eesti keele ja kultuuri püsimise ning pürgides selle poole, et Eestit oleks rohkem - seda nii füüsilises kui vaimses mõttes, aga ka laiemas mõttes ise otsustamist säilitades.

e-kaubandus konverents