Ministrite edetabel: tublim Padar, nõrgim Kiisler

 (31)

Rahandusminister Padarile tõid esikoha otsekohesus, maamehelikkus ja sorav jutt.

 Eesti kõige tublim minister on rahandusminister Ivari Padar, selgitas Eesti Päevalehe lugejaküsitlus, kus oma hinnangu andis 451 lugejat. Peaminister Andrus Ansip platseerus alles üheksandale kohale.

Ministrite tegevust oli võimalik hinnata kümnepallisüsteemis, samuti sai välja tuua riigijuhtide tublisid ja ebaõnnestunud tegusid. Et oleks, mida rahva arvamusega võrrelda, esitasin ka kõigile ministritele kolm lihtsat küsimust. Nimelt:

11 Mitme punktiga kümne palli skaalas hindate oma tegevust ministrina?

11 Millised on teie töös ja haldusalas suurimad õnnestumised, millest on Eesti riigile suurt kasu võrsunud?

11 Millised on teie töös ja haldusalas suurimad ebaõnnestumised, millest on Eesti riigile suurt kahju tõusnud?

On hämmastav, et majanduskriisis vaevleva riigi tublimaks ministriks peetakse rahandusministrit.

Teistpidi pole selles midagi hämmastavat, sest Ivari Padar on maameheliku otsekohesuse ja selge jutuga teinud rahanduse keerdkäigud ka koolipoisile selgeks.

Pronksiöö kummitab

Ka skandaalidest puretud kaitseministeeriumi juhtiv Jaak Aaviksoo on püüdnud asju võimalikult palju ja naerul näoga selgeks rääkida. Näib, et tulemuslikult.

Et aga ainult naerunäost ei piisa, näitavad Urve Palo ja Laine Jänese kohad edetabeli tagaosas. Viimase puhul on eriti hämmastav nii Eesti olümpiavõitude kui rahvusringhäälingu kultuuriuudiste kirjutamine oma kontole.

Samal teemal:

Siim-Valmar Kiisleri viimane koht edetabeli lõpus näitab, et kui puudu jääb veenmisoskusest, siis ainult jutust ei piisa. Ka haldusreformi tulised pooldajad tõdevad, et ministri põhjendused on nadid.

Arvestades ministeeriumides ja haldusalades töötavat pressiesindajate hiigelhulka jääb arusaamatuks nende töö tulemuslikkus, sest paljudest asjadest, mida ministrid oluliseks peavad, pole rahvas kuulnudki. Ja neid otsuseid, mida rahvas oluliseks peab, ei suuda ministrid ega pressiesindajad põhjendada. Absurdi jõuab asi seal, kus Maret Maripuud peab rahvas eelkõige tööandjate eestkõnelejaks.

Et aga pronksiöö vari kummitab ikka veel otsustajate koridorides, näitavad nii Ansipile kui Pihlile antud hinnangud. Ka poolteist aastat hiljem ihkab rahvas ikkagi veel ausaid selgitusi, miks nii juhtus.

Lõpetuseks soovitan ministritel rohkem selgelt rääkida, aga kindlasti ainult ausalt ja ainult asjast. Siis võib asjast asja saada.

Ministrite edetabel

Kümne palli süsteemis

•• Ivari Padar 5,8

•• Urmas Paet 5,5

•• Jaak Aaviksoo 5,4

•• Jüri Pihl 5,3

•• Tõnis Lukas 5,2

•• Juhan Parts 5.0

•• Rein Lang 4,2

•• Keskmine 4,2

•• Helir-Valdor Seeder 4,0

•• Andrus Ansip 3,9

•• Laine Jänes 3,8

•• Jaanus Tamkivi 3,6

•• Maret Maripuu 3,5

•• Urve Palo 3,4

•• Siim-Valmar Kiisler 3,0

Küsitlusele vastanud:

451 inimest

•• 66% mehed

•• 51% Tallinnast

•• 46% vanemad kui 41 aastat

•• 26% keskastme juhid

•• 18% ettevõtte juhid

•• 52% sissetulek üle 10 000 krooni kuus

•• 54% kõrgharidusega

Ivari Padar

rahandusminister

Oma hinnang

Hinne: 5,8

•• loobus enesele hinde panemisest

Õnnestumised:

•• Eurotoetused, kiired otsused 2008. aasta lisaeelarve koostamisel, kompromisside saavutamine uue aasta eelarves.

Ebaõnnestumised:

•• Varasemad riigile tekkinud kohustused – suhkrutrahv, RAS-i Ookean ja Rävala 8 kinnistu müügiga seotud väljamaksed.

Rahva arvamus

Plussid:

•• Suutnud raskes olukorras säilitada väärikuse. Hea selgitaja. Pingutab, higipull otsaees, et eelarvet tasakaalus hoida. Tugev minister, seletab raskeid otsuseid lihtsas keeles. Vaatamata koalitsioonipartnerite metsikule survele on ellu jäänud. Maamehelik ausus.

Miinused:

•• Vildakatele prognoosidele tuginev riigieelarve eelnõu. Sotsidest on saanud Ansipi kummitempel. Läbipõlenud, tahab europarlamenti, puudub selgroog. Tõstis aktsiise. Sotsiaalvajaduste alahindamine.

Loe veel

Urmas Paet

välisminister

Oma hinnang

Hinne: 5,5

•• loobus

Õnnestumised:

•• Ühinemine Schengeni viisaruumiga, kutse OECD-ga liitumisläbirääkimistele. Eesti valimine ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogu liikmeks. USA-ga viisavabaduse saavutamine. Aukonsulite võrgustiku laienemine. Diplomaatide saatmine Tel Avivi ja Kairosse saatkondade avamiseks. Ukrainale, Gruusiale, Moldovale, Afganistanile arenguabi andmine. Eesti juubeli edukas tähistamine laias ilmas.

Ebaõnnestumised:

•• ei ole

Rahva arvamus

Plussid:

•• Välispoliitika stabiilsus. Tasakaalukas, konflikte vältiv minister, kes julges rääkida Narva energeetikutega. Muhe mees. Suudab püsida kompetentsi piires.

Miinused:

•• Suhted Venemaaga. Räägib palju. Väikeriigi välisministri kohta liiga korrektne.

Jaak Aaviksoo

kaitseminister

Oma hinnang

Hinne: 5,4

•• 8

Õnnestumised:

•• Kaitseväe ja ministeeriumi vaheline koostöö, kaitseväe korralduse seadus. NATO-s käivitus Eesti-suunaline kaitseplaneerimine. Küberkaitsekeskus pälvib üleilmset tähelepanu. Esmakordne reservväelaste suur õppekogunemine.

Ebaõnnestumised:

•• Mainet määrivad skandaalid preemiate ja kallite koolituste ümber.

Rahva arvamus

Plussid:

•• Pronkssõduri teisaldamine. Arvutamis- ja arvestamisoskus, suudab seisukohti kaitsta. Tubli kulutuste kärpija. Ministeerium on muutunud nähtavaks. Missioonisõdurite tagatised.

Miinused:

•• Jamad vabadussamba ümber, ehitamine mõjub peona katku ajal ja on Laine Jänese rida. Kaitsekulude kasvu varjus puudub kindlus, et raha mõistlikult kasutatakse. Kas võõral maal sõdides ohverdatud elud ja tervis annavad Eestile NATO kaitse häda korral? Simmi skandaal.

Jüri Pihl

siseminister

Oma hinnang

Hinne: 5,3

•• 4 – 5

Õnnestumised:

•• Ühinemine USA viisavabaduse programmiga, Schengeni viisaruumiga. Liiklus- ja tulesurmade vähenemine. Õiguskaitseasutuste ühise inforuumi ehk e-toimiku loomine. Ettevalmistused ühise politsei- ja piirivalveameti moodustamiseks.

Ebaõnnestumised:

•• Sisejulgeoleku asutuste mainet kahjustavad ametnikud, kes käituvad ebasobivalt.

Rahva arvamus

Plussid:

•• Toimetulek sisejulgeoleku probleemidega, nt pronksiöö. Järjekindel, tugev, tasakaalukas. Korruptsiooniuurimised.

Miinused:

•• Andis Herman Simmile riigisaladuste loa. Püüab trahvimisega eelarvet lappida. On oma valdkonna eest seismisel ületanud mõistlikkuse piiri. Tallinna rüüstata laskmine pronksiööl. Paanika külvamine KMA büroode sulgemis-ähvardusega. Politseiriigi loomine.

Tõnis Lukas

haridus- ja teadusminister

Oma hinnang

Hinne:

•• loobus

Õnnestumised:

•• Õpetaja amet on muutunud mainekamaks, õpetajate ja lasteaednike palgatõus, pearaha süsteemi muutmine maakoolide püsimiseks, kutseharidussüsteemi rahastamine, vene koolide üleminek eesti keelele, eesti keele õpe vene lasteaedades.

Ebaõnnestumised:

•• Kahju, kui algatused venima jäävad.

Rahva arvamus

Plussid:

•• Õpetajate sülearvutid. Õpetaja ameti väärtustamine. Tunneb haridust ja reaalset koolielu. Direktorite trahvimisõigus.

Miinused:

•• Direktorite trahvimisõigus. Ei suuda koolide sulgemist peatada. Kasutab palgateemat eneseupitamiseks. Õppurite õiguste suurendamine suurendab koolivägivalda. Koolitoidu kallinemine. Pole suutnud võita koolijuhtide ega muulastest pedagoogide südant. Tarmo Looduse kaitsmisega tõmbas endale koti pähe.

Juhan Parts

majandusminister

Oma hinnang

Hinne: 5,0

•• loobus

Õnnestumised:

•• Kodutoetused paljulapseliste peredele. Energeetika arengukava, infrastruktuuri investeeringute kava, sh Tallinna – Tartu maantee kuni Koseni. Innovatsiooni arendamine, ettevõtluse toetamine, infrastruktuuri rahastamine.

Ebaõnnestumised:

•• Ei näinud majanduslangust ette.

Rahva arvamus

Plussid:

•• Tegus, konstruktiivne, järjekindel. Energeetika ja tuumaenergia tähtsustamine.

Miinused:

•• Saamatus maakondlike bussiliinide asjus. Ei suutnud peatada SMS-laenude võidukäiku ega postkontorite likvideerimist, viimast isegi toetas. Kas julgeb nüüd maainimestele silma vaadata?

7. Rein Lang

justiitsminister

Oma hinnang

Hinne: 4,2

•• 0, kuna pole saanud riigikogu heakskiitu korrakaitseseadusele ja perekonnaseadusele.

Õnnestumised:

•• E-keskkonna edenemine (e-notar, ettevõtjaportaal, elektrooniline maksekäsk). Saneerimisseadus. Vanglasüsteemi ümberkorraldamine, võitlus vangide arvu vähendamise eest, sh elektrooniline järelevalve.

Ebaõnnestumised:

•• Perekonnaseaduse ja korrakaitseseaduse takerdumine riigikogus.

Rahva arvamus

Plussid:

•• Uus tööseadus. Väga sümpaatne latatara. Julgete sõnavõttudega, ei keeruta nagu poliitikud. Tööandjate huvide eest seismine. Meedia ohjeldamine – Delfi eelnõu.

Miinused:

•• Mulje lobisevast lapsesuust. Võitleb, et inimesi saaks kiiremini ja odavamalt koondada. Suutmatus muuta liiklustrahvid sissetulekutest sõltuvaks. Õllemaias. Sisu kaob laululusti sisse ära. Delfi eelnõu.

Helir-Valdor Seeder

põllumajandusminister

Oma hinnang

Hinne: 4,0

•• loobus

Õnnestumised:

•• Maaelu arengukava, tänu millele välja makstud kolm miljardit krooni euroraha on jõudnud kokku

20 000 tootja ja ettevõtjani.

Ebaõnnestumised:

•• Pole suutnud saavutada positiivset läbimurret maaelu ja põllumajanduse kajastamisel meedias, v.a Maaleht.

Rahva arvamus

Plussid:

•• skandaalide vältimine

Miinused:

•• Pole millegagi silma paistnud. Märkamatu. Puudub idee, kuidas kasvatada Eesti põllumajanduse konkurentsivõimet. Väiketalupidamise taandareng, võrreldes suurfarmide laiutamisega.

Andrus Ansip

peaminister

Oma hinnang

Hinne: 3,9

•• loobus

Õnnestumised:

•• Riik on halbadeks aegadeks korralikult valmistunud, valitsussektori võlg Euroopa Liidu madalaim. Majanduslanguse tingimustes päris hästi hakkama saanud. Pensionide tõus ja vanemahüvitise süsteemi muutmata jätmine, kaitseväe korraldamise seadus.

Ebaõnnestumised:

•• Töölepinguseadus vastu võtmata (vastus laekus enne seaduse vastu- võtmist – toim). Sotsiaaltoetuste süsteem pole vajadustepõhine. Tulumaksureformi külmutamine.

Rahva arvamus

Plussid:

•• Pronkssõduri teisaldamine. Sihikindlus. Kiire ja õige reaktsioon Gruusia kriisi ajal. Suutnud koalitsiooni koos hoida. Optimismi kütja. Õppinud kuulama. Türgi suusamaratonil osalemine.

Miinused:

•• Pronkssõduri teisaldamine muutus fiaskoks. Libe laskumine kokkumängu marurahvuslastega. Sotsiaalne ebakompetentsus, ühiskonda lõhestav sambapoliitika. Autoritaarne juhtimisstiil.

Laine Jänes

kultuuriminister

Oma hinnang

Hinne: 3,8

•• loobus

Õnnestumised:

•• Kultuuri elutöö preemia suurendamine miljoni kroonini, tähtsaavutuste eest premeerimine. Eesti juubeli õnnestunud tähistamine, sh öölaulupidu. Riikliku ringiraha seaduse ettevalmistamine, valmimas seadus kunstiteoste sihttellimiseks avalikku ruumi. Telekanalite arvu kasv, digi-TV levik. Muusika kojulaenamise võimalused raamatukogudest. Kultuuriuudiste sünd ERR-is. Eesti Rahva Muuseumi eelprojekti valmimine, sportlaste edu olümpiamängudel.

Ebaõnnestumised:

•• Kohalike omavalituste projektide eelarvekärped, kultuurieelarve vähenemine.

Rahva arvamus

Plussid:

•• Kena naeratus, kelmikad silmad, tore, energiline.

Miinused:

•• Kultuurijuhina arusaamatu. Kultuuri käibemaksutõus. Kultuurikapitali jamad. Laulupeoliste sponsorite ees kummardajateks muutmine toob häbipleki traditsioonile. Sõdis punklaulupeo vastu.

Jaanus Tamkivi

keskkonnaminister

Oma hinnang

Hinne: 3,6

•• loobus

Õnnestumised:

•• Põlevkivi arengukava, metsaseaduse muudatused, riikliku jäätmekava, Keskkonnaameti loomise algatamine.

Ebaõnnestumised :

•• ei ole

Rahva arvamus

Plussid:

•• Tühi koht, isegi head raske meenutada.

Miinused:

•• Keskkonnaasjadest ei paista mõikavat, aga mõistab ja teostab partei poliitikat. Küllap saab riigimetsad ärastatud. Äratab tähelepanu peamiselt keskkonnakahjulike uudistega – lihtsamalt, kiiremini vaja kaevanduslube anda. Looduskaitsereform spetsialistide vastuseisust hoolimata.

Maret Maripuu

sotsiaalminister

Oma hinnang

Hinne: 3,5

•• loobus

Õnnestumised:

•• Töölepinguseadus, pensionide kasv, rahvatervise arengukava, maailma terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa regiooni konverents Eestis.

Ebaõnnestumised:

•• ei ole

Rahva arvamus

Plussid:

•• Hakkaja, kaitseb ettevõtjate huvisid.

Miinused:

•• Nõrk valdkonna eest seismine. Pensionide kojukandest loobumine. SMS- laenude ohvrite mitteaitamine. Ülbe suhtumine heidikutesse. Puudub sädemeke. Kaitseb ettevõtjaid.

Urve Palo

rahvastikuminister

Oma hinnang:

Hinne: 3,4

•• loobus

Õnnestumised:

•• Lasteaednike palgatõus, lasteaedade ehitamine. Lõimumiskava, rahvastikupoliitika aluste ja rahvuskaaslaste programmi väljatöötamine. Kodakondsuseksami sisulisemaks ja tunnistuste kätteandmise pidulikumaks muutmine. Diskussioonid kodakondsuse ja mitteeestlaste infovälja teemadel.

Ebaõnnestumised:

•• Eelarvekärped takistavad lasteaedade ehitamist.

Rahva arvamus

Plussid:

•• Ilus naisinimene, sobib Ameerikasse. Kodakondsuskampaania. Püüab parimat. Jätkab õigeid tegusid, vaatamata pidevale tema kallal näägutamisele.

Miinused:

•• Venekeelsete saadete tellimine Eestile vaenulikust telekanalist. Tahtmist täis, aga ei tea, mis teeb. Hüplev, sihitu. Pole tunda, et meil oleks rahvastikuminister. Pigem kahjulik. Läbikukkunud kodakondsuskampaania raiskas riigi raha. Määrib sotside mainet. Liiga venekeskne. Dekoratiivminister.

Siim Valmar Kiisler

regionaalminister

Oma hinnang:

Hinne: 3,0

•• loobus

Õnnestumised:

•• Lisaraha ühinevatele omavalitsustele, kodanikuühiskonna edendamine, rahastamine. Püüe tuua sajale elektrita perele vool majja, planeerimisseaduse muutmine, omavalitsuste infoühiskonna arengukava, e-teenuste parandamine omavalitsustes, lapsehoiuteenuse infosüsteem.

Ebaõnnestumised:

•• jätkuv vastuseis haldusreformile

Rahva arvamus

Plussid:

•• julged haldusreformi ideed

Miinused:

•• Kas Eestis on regionaalminister? Suured plaanid, väike sisu. Totter mõte valdade sundliitmise kohta. Läbimõtlematu haldusreformi idee viis selle veel kaugemale. Pime soldat, kes ei tea, mida ja milleks teeb. Vähene veenmisoskus.

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare