Omandireformi seadus tunnistati põhiseadusega vastuolus olevaks


Riigikohus rahuldas vabariigi presidendi taotluse ja tunnistas omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seaduse põhiseadusega vastuolus olevaks.

Omandireformi aluste seaduse (ORAS) § 7 lõike 3 kohaselt tuli Saksa riigiga sõlmitud lepingute alusel Eestist lahkunud isikute omandis olnud ja Eestis asunud õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise või kompenseerimise taotlused lahendada riikidevahelise kokkuleppega. Riigikohus tunnistas selle sätte 12. aprillil 2006. aastal põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks.

Vabariigi president jättis riigikogus möödunud aasta septembris vastu võetud ORAS-e § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seaduse, mis lõi kehtetuks tunnistatud sätte asemele uue regulatsiooni, välja kuulutamata
ja esitas riigikohtule taotluse tunnistada seadus põhiseadusega vastuolus olevaks.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium oli seisukohal, et sisuliselt ei ole riigikogu olulises osas täitnud asjas riigikohtu 2006. aasta aprilli otsuses märgitut, mille kohaselt tuli sätte kehtetuks tunnistamisega kaasnevate probleemide lahendamiseks välja töötada tõhus regulatsioon, mis võimaldaks ümberasunutel ja õigusvastaselt võõrandatud eluruumide erastamiseks õigustatud isikutel oma õigusi kasutada.

Kolleegium leidis, et vaidlustatud seaduses ettenähtud reeglid ei lahenda põhiseaduspäraselt ORAS-e § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamisega seonduvaid õiguslikke küsimusi ja tekitavad erinevaid ümberasunute gruppe ebavõrdselt
koheldes pigem probleeme juurde.

Riigikohtu 2006. aasta otsusega on ORAS § 7 lõige 3 kehtetu alates 12. oktoobrist 2006, sõltumata vabariigi presidendi taotluse rahuldamisest. 

 

e-kaubandus konverents
Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare