OSCE: Eesti peaks e-valimiste seadusandlust täiendama ja täpsustama

 (1)

Riigikogu valimisi vaadelnud rahvusvaheline organisatsiooni OSCE/ODIHR hinnangul viidi valimised läbi rahvusvahelisi standardeid arvestades, tähelepanu juhitakse vajadusele e-hääletamise alast seadusandlust täpsustada.

OSCE hinnangul võimaldab meie valimisseadus demokraatlike valimiste läbiviimist, samuti hinnati kõrgelt ka valimiste korralduslikku poolt, teatas vabariigi valimiskomisjon. Raporti kohaselt väljendasid OSCE esindajatega kohtunud erinevad valimistega seotud isikud ja organisatsioonid täielikku usaldust Eesti valimiste, sh Interneti teel hääletamise suhtes.

Samas juhitakse raportis tähelepanu vajadusele e-hääletamise alast seadusandlust täiendada ja täpsustada, e-hääletamise erinevaid protsesse senisest enam dokumenteerida ning suurendada e-hääletamise nüansside tutvustamist avalikkusele.

Kokkuvõttes on e-hääletamine pälvinud raporti kohaselt avalikkuse kõrge usalduse ning viidud Vabariigi Valimiskomisjoni poolt läbi professionaalselt ja turvaliselt.

Täiendavalt on raportis juhitud tähelepanu vangide valimisõiguse, määratlemata kodakondsusega isikute erakonda kuulumise, valimiste ajal meedias võrdsuse tagamise probleemidele. Osad raportis esitatud soovitused toetavad ka VVK tööplaani jõudnud ideid, nagu IT kompetentsi tõstmine ja e-hääle kohalejõudmise kontrolli võimaldamine.

Valimiskomisjon tunnustab OSCE vaatlejate tööd ning analüüsib põhjalikult esitatud soovituste rakendamise võimalusi.

e-kaubandus konverents