Raepress: väidetavaid konsultatsioonilepinguid pole linnakantseleis olnudki

 (7)

Linna personalidirektor Marika Lepikult kinnitab, et Isamaaliidu juhatuse avalduses sisalduv väide dokumentide "kaotamisest" Linnakantseleis on alusetu, teatas Raepress

Linnakantselei on kahel korral, novembris 1999 ja detsembris 2000, tasunud abilinnapea Liisa Pakosta poolt väidetavalt sõlmitud lepingute järgi konsultatsiooniteenuste eest kokku 123 900 krooni.

"Linnakantseleil on kümneid lepinguid ning ükski nendest, mille järgi on linnakantselei poolt raha makstud, ei ole senini veel kadunuks osutunud. Kui täitjal on lepingupartnerina väidetavalt taoline leping linnaga olemas, võinuks seda ju nii linna lepingupartner kui ka endine abilinnapea Liisa Pakosta möödunud poole aasta jooksul esitada. Täiesti arusaamatu on sellise lepingu olemasolu korral lepinguga notari poole pöördumine, " ütles Lepikult, kes juristina on linnapea 7. märtsi 2002 käskkirjaga määratud töörühma juhiks, mille ülesandeks on linna ametiasutuste poolt aastatel 1999-2001 sõlmitud konsultatsioonilepingute seaduslikkuse ja efektiivsuse väljaselgitamine.

"Neid lepinguid ei ole linna nimel sõlmitud lepingute registris, linnakantselei arhiivis ega ka linnakantselei raamatupidamises kui teenuse eest tasunud struktuuriüksuses," kinnitas Lepikult.

"Asja menetleb praegu politsei, mistõttu igasugused avaldused kriminaalasja uurimise ajal on lubamatud, sest need võivad politseid mõjutada. Seetõttu pole korrektne kellelgi seda küsimust enne eeluurimise lõppu rohkem avalikult arutada," ütles linna õigusnõunik Kalle Liiv.

e-kaubandus konverents