NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki "Sobimatu"!
Järjesta: Vanemad Uuemad Parimad
10.02.2017 08:15
Õige, kui oled süüdi siis vastuta - ära mölise, et sind avalikustati. See sama mis mikihiirte presitendi valimised. Klinton tänagu õnne, et teda koha peal maha ei lastaks - oled teadis kuhu ronis ja teadis milline hoor ta on. Sama ka nende kinniste kohtuistungitega. Liht rahvas topitakse naeruks kõigile - mis privileeg neil peaks olema kes on veidi taibukamad kui keskmine eestlane ??? Nii et rae platsi ja piitsaga läbi peksta ning rahva ees ja kongi raibe.
10.02.2017 09:19
Kas see on nüüd uus reaalsus, et kui klikid avalehel artiklile, siis avaneb hoopis teise pealkirjaga lugu?
Pistke oma klikimasin endale....
10.02.2017 09:22
Mul on praegu sees lastele elatise suurendamise hagi. 2 kuu jooksul pole kohus viitsinud/ suutnud kostjale menetlusdokumente kätte toimetada ja kostjalt vastust saada. Mõttetu asutus. Tegu Harju maakohtuga. Asi on iseenesest ellementaartne, nõuan elatist min määras ja asja võib hoobilt ka lahendada tagaseljaotsusega. Harju maakohtu esimehele: Pange oma putka tööle!
10.02.2017 09:28
Lisan lp riigikohtu esimehele avalikult.
Asjade venitamine, kus inimesed maksavad üüratuid lõive, on inimestele TÄIELIK NÄKKUSÜLITAMINE!
Mitte miski ei õigusta süsteemi sellist nahhaalset toimetamist! Mõistlik menetlusaeg on lihtsates asjades, kus otsuse võib teha ka ahv, maksimaalselt 2 nädalat, mitte rohkem.
10.02.2017 10:13
Kui riigikohtu esimees väidab, et kohtud on asjade all lookas, siis võiks vaadata enda asutust ja küsida: Mida meie oleme selleks teinud? Kui mõistus sisse lülitada, siis on näha, et riigikohus on lihtsatest asjadest keeranud kokku ilmselge soga. Kõige hullem, et oma seisukohti lisaks muudetakse pidevalt. Viimane suur soga oli parkimisasjas. Või siis võtame sellise asja, et kuni 2105 ei tohtinud asja menetlev võmm olla tõendi allikaks ja siis järsku muudeti seda. No ei saa sellist jama toota.
10.02.2017 12:50
Täiesti lubamatu on kohtute selline tegevus, kus 1. astme kohus ei tunne ära hädakaitset ja mõistab isiku 5-ks aastaks vangi ning teine aste tühistab selle otsuse ja mõistab inimese õigeks. See ei tähenda, et oleks mul etteheide 2.-le astmele, kuid 1. astme kohtuniku kvalifikatsioon tuleb võtta tõsise luubi alla, sest tegu oli kohtuniku poolt toimepandud kuriteoga KarS § 311 alusel ja selline kohtunik ei saa enam ametis jätkata. Sest oma kutsealas tegutsevalt isikult EELDATAKSE pädevust ja kui ta teeb otsuse, siis see tähendab ALATI, et otsus tehti pädeva isiku poolt TEADVALT.
§ 311. Seadusele mittevastava kohtuotsuse või -määruse tegemine
Teadvalt seadusvastase kohtuotsuse või -määruse tegemise eest kohtuniku poolt - karistatakse viie- kuni kümneaastase vangistusega.
10.02.2017 17:31
Sisuliselt kohtusüsteem muudetud loteriiks, kus kindlalt võidab ainult advokaat. See on kõige jubedam, mis üldse saab olla. Praktiliselt mitte mingi loogika selles süpsteemis ei kehti.
Mõned näited, mille olen kogenud või kõrvalt näinud:
-tsiviilasi, võlanõue. Hagejal oli võlgnikult võlakiri. 1. astme kohtus vande all kostja valetas, et see võlakiri ei tähenda muhvigi. Otsus tuli hageja kahjuks. 2. astmes mõistus võitis ja kohus toonitas, et 1. aste oli ainukese asja oleva tõendi jätnud täielikult tähelepanuta. Hageja võitis. Õnneks õig(l)us võidutses. Loterii. 1. astme kohtunikuks LV (ei hakka täisnimesid panema, olgu saatus sellistele soperdajatele kerge).
-tsiviilasi, ostueesõigus. ORAS-e järgi oli üürnikul eesõigus osta. 1. aste tegi muude seadusetrikkidega hagejale pähe. 2. aste kostjale ja käskis asja hagejale üle anda. Riigikohus tegi jälle hagejale samade või veel rafineeritumate trikkidega pähe. Jant kestis ligi 3 aastat. Ilmselge õigus ORAS-es ei tähendanud midagi. Aastad 2003- 2005. Kohtunike nimesid ei mäleta. Hiljem sai armee advokaate lahendada teooriaid "ostueesõiguse lõksust".
-Väärteoasi, kaebus kohtuvälise menetleja otsuse peale.. Võmm tassis kohtusse kaebaja kohta oma KAIRI väljavõtte, kui suur liikluspätt see on. Karistusregistris jälle polnud 1-gi kehtivat karistust. Seaduse järgi omab tähtsust viimane. Kohtunik tegi kaebajale pähe, otsuses jahus mõnuga ebaseadusliku "tõendi" põhjal, et kui paadunud rikkuja ta ikka on. Kohtunikuks LR.
-kaebus kohtuvälise menetleja tegevuse peale 1. astme kohtus. Kohtunikuks sama LR. Kohtunikule sai tsiteeritud riigikohtu lahendit. Kohtunik jättis selle oma otsuses täielikult käsitlemata ja määruse tegi risti vastupidi viidatud lahendile. Selle määruse peale edasikaebeõigus puudus.
-kaebus kohtuvälise menetleja otsuse peale. Kohtunikuks MT. Kohtus abipolitseinikust tunnistaja muutis täielikult oma esialgset tunnistust ehk eelnevalt kirjalikult valetas. Kohtus tunnistas "kuulis", varem: "nägi". Kohtus selgus veel, et ta ei saanudki näha. Kohtunik ei puudutanud kordagi teemat, et abipolitseinik varem valetades pani toime kuriteo ja lisaks äralangenud tunnistusele tuginedes (mida ka otsuses nentis) tegi kaebajale pähe, :)!.
Rohkem ei viitsi, neid tsirkusi on veel.
10.02.2017 17:54
Õigus ja õiglus, Damoclese abiga.

Tulenevalt EV põhiseadusest peaks EV olema demokraatlik õigusriik, kus kehtivad väljakuulutatud seadusandlikud aktid (PS § 3), normdokumendid ja need on kohustuslikud kõigile Kodanikele, valitsusele ja ka põhiseaduslikele institutsioonidele. Eeldatavasti kuulub sellesse kategooriasse ka kohus.
Vaatame, kuidas see sõltumatu riigivõimu teostamine kohtus ikka toimib. (PS § 146)
Seadustes on korduvalt viidatud kohustusele teavitada õiguskaitse institutsioone õigusrikkumistest ja astuda vahele õigusrikkumistele, õigusrikkumistest mitteteatamine on karistatav. Dokumentide võltsimist tuleks lugeda eriti rafineeritud õigusrikkumiseks.
Teavitame siis ja avalikult.
Tulenevalt eeltoodust, toon ühe näite tegelikust elust, kus ohutuse kriteeriumide täitmine, vaatamata minu pikaajalisele (üle 20 aasta) kestnud võitlusele õiguse ja õigluse eest ei ole mingitki vilja kandnud tulenevalt lauskorruptrioonist, mis algab rohujuure tasandilt (KOV) ja lõpeb EV Riigikohtu ning Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) tahtmatusega probleemi üldse käsitleda. Tegu on küll ehitustehnilise probleemiga (elektrialal), kuid asjaajamise käiku on kaasatud kõikvõimalikud institutsioonid, kelle pädevusse asi kuulub/peaks kuuluma. Ainult asjas kaasatud persoonide ja ametkondade nimekiri võtab enda alla 4 A4 lehekülge teksti, kronoloogia- 13 A4 lehekülge teksti.
Et kogu loo asjaajamisega sissejuhatavat osa mitte koormata toon siin ära ainult ühe Pärnu Maakohtu (PMK) ja kõige olulisema minetuse, mis seadusest tulenevalt peaks kuuluma esimese astme kuritegude hulka ja seda kuritegu on kiitnud heaks ka kõik EV kõrgemad kohtuastmed. Mingi vääramatu jõu toimel ei näe/pole näinud selles teos kuriteo algeid ükski jõustruktuur. Kui tegu oleks „Tädi Maaliga“ võiks asjaga isegi leppida. Tundub, et EV riiklikes institutsioonides arvatakse et Eesti koosnebki ainult „Tädi Maalidest“. Meedias kostuvad kilkavad hõiked: „mis te virisete, mis teil viga on, nautige elu...“. Naudiks küll, aga ei saa, korrupeerunud ametnike toel on Damoclese mõõk riputatud pea kohale.
Seni on see olnud nii?
Et mõista asja sisu, lisan illustreerivad dokumendid oma väite kinnitamiseks koos reaalselt looduses nähtavaga, ka tänasl päeval, kõigile asjast huvitatutele.

Lisad:

1. Täna, reaalselt eksisteeriv situatsioon, 2 foto hoone katusest, koos selle kohal paiknevate 0,4 kV magistraal õhuliinidega, millede paigaldamisest kohtutee alguse saigi.

2. Pärnu Maakohtu kohtutsus tsiviilasjas nr 2-07-18633, 27 veevruar 2009 Haapsalu. Väljavõte:

2.1. Esileht koopia.

2.2. Kohtuotsuse põhjendus, lk. 15. „Kui kohaldada hageja poolt viidatud Ehitise Eeskirju /t.l.46/, siis selle p. 2.4.57 kehtestab õhukaablite kauguseks hoonete ja rajatiste seinast vähemalt 0,2 m / mida vaidlusalune õhuliin ka kahtlemata on“.
Kommentaar. Siit hakkabki kogu võltsimise tulemus arenema. Täna veel kehtivate Elektriseadmete Ehituse Eeskirjad (EEE) mida PMK oma otsuses on toonud, p. 2.4.57 räägib hoopis teisest teemast, „Elektri ja sidejuhtmete riputamisest ühistele mastidele“. Siit tekib kohe küsimus, kas on lihtne kirjaviga, või on tegu millegi muuga. Hageja ja spetsialist SV on oma arvamuses tuginenud hoopis EEE peatükist „Gabariidid, ristumised ja lähenemised“ p. 2.4. 39, 2.4.42 nõuetele“. Elektriseadmete ehituseeskirjad. Kuues ümbertöötatud ja täiendatud väljaanne Moskva 1998, mida ei ole keegi tühistanud ega asendanud ja see kehtib tänase päevani.
Kohtu poolt toodud p. 2.4.57 pärineb hoopis kostja, Fortum Elekter AS ja tema esindaja Advokaadibüroo Paul Varul poolt kohtule 28.06.2007 a esitatud dokumentidest, Vene Föderatsiooni 2003 aasta õigusaktist „Правила устройства элэктроустановок“ ja selle tõlkest Eesti keelde, mis on teostatud tõlkeõigust mitteomava isiku poolt ebakorrektselt.

2.3. Venekeelne VF 2003 aasta õigusakt „Правила устройства элэктроустановок“. (Kohtumaterjalides).

2.4. Venekeelne VF 2003 aasta õigusakt „Правила устройства элэктроустановок“ tõlge Eesti keelde. (Kohtumaterjalides).

12.02.2017 23:03
Lihtsalt endale töö väljamõtlemises pingutati veidike üle, aga küll asi paika loksub
Jäta kommentaar
Oled sisse logimist nõudvas kommentaariumis, anonüümseks kommenteerimiseks vajuta siia
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega