Tartu Ülikooli arheoloogiadoktorand Marge Konsa ütles Meie Maale, et kraav, mis asub muinaslaeva leiukohast 50 meetrit koolimaja poole, aetakse praegu kinni ja arheoloogilisi väljakaevamisi jätkatakse ilmselt järgmisel aastal.

“Need leiud pärinevad samast perioodist, 5-7 sajandist, üheteralised mõõgad on sama tüüpi. Neete leidsime ka, kuid paadist pole küll mingit jälge, kuid paadineedid kuuluvad samasse kompleksi, võibolla matusealasse. Tõenäoliselt on siin sellel ajal olnud rannajoon,” arvas Konsa.

Tema soovitas vallavanem Kalmer Poopuul vähemalt laeva leiukohta makett teha, et oleks huvilistel aimu, milline suur ajalooline väärtus sellest paigast välja tuli.

“Üks makett võiks näidata, milline see laev võis olla, teine selline, nagu me ta leidsime ja kolmas näitaks laeva otstarvet,” pakkus Konsa välja. Kalmer Poopuu ütles selle peale, et tulevane rattatee teebki laeva leiukohas jõnksu sisse ja nagunii see koht saab tähistatud, iseasi, millisel kujul.