Seksuaaltervise liit pidi varasema projekti raha ministeeriumile tagasi maksma

 (14)
Seksuaaltervise kliinik, Mardi 3
Seksuaaltervise kliinik, Mardi 3Foto: Tiit Blaat

Äsja tuli ilmsiks, et Töötukassa on saladuslikult lõpetanud töövõime hindamise lepingud Seksuaaltervise kliinik OÜ-ga, mille omanik on Eesti seksuaaltervise liit (ESTL). See ei ole aga esimene kord, kui avaliku raha eest alustatud ESTL-i projekt on läinud lõpetamisele.

2006. aastal andis sotsiaalministeerium heakskiidu rahastada läbi hasartmängumaksu nõukogu ESTL-i projekti "Seksuaalvägivallast tingitud vaimse tervise probleemide ja krooniliste haiguste ennetamine ohvritele osutatavate teenuste kaudu. Seksuaalvägivalla ohvrite abi- ja nõustamissüsteemi juurutamine tervishoiusüsteemis." Selleks toetati neid 98 000 euroga. Kuid see raha tuli suures osas ESTL-il tagasi maksta, kuna projekt kukkus sellisel kujul läbi.

"Toetuse kasutamise leping lõpetati, kuna koostööpartner andis teada, et projekti eesmärke ei olnud võimalik taotluses kirjeldatud viisil enam täita," selgitas otsust sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna nõunik Airi Mitendorf.

"Sotsiaalministeerium ja ESTL leppisid kokku, et riigile tagastatakse eelarvest kasutamata jäänud vahendid, mida oli kokku 69 195,38 eurot," kinnitas Mitendorf, kelle sõnul tuleks põhjuste ja tagamaade kohta küsida liidult endalt.

Palusime seega ESTL-il kommenteerida selle projekti saatust, kuid sarnaselt Töötukassa lõpetatud töövõime hindamise projektile ei soovitud ka selle eelmise projekti lõpetamise asjaolusid meile kommenteerida. Seksuaaltervise kliiniku juht Mairi Kaha edastas meie küsimuse küll liidu tegevjuhile Marko Nummertile, kui temalt me vastust ei saanud.

Samal teemal:

ESTL-i kommunikatsioonijuht Katrin Salundi saatis kommentaariks vaid sama sõnumi, mille edastas meile ka sotsiaalministeerium. "ESTL tegi ettepaneku raha tagastamiseks kuna jõudsime koos sotsiaalministeeriumiga ühisele otsusele, et projekti eesmärke ei ole võimalik täita," edastas Salundi.

Pärast seda projekti on juba ESTL-i uued projektid läbi sotsiaalministeeriumi toetust saanud. "Hasartmängumaksu nõukogu projektide hindamisel võetakse arvesse konkreetse projekti eesmärke ja tegevusi ning taotleja võimekust nende tegevuste läbiviimisel. Seda põhimõtet järgides hinnatakse ka ESTL poolt esitatud projekte," selgitas Mitendorf.

e-kaubandus konverents