Tammerk: ETV andis Tuiksoole põhjendamatult vähe sõna

 (11)
Tammerk: ETV andis Tuiksoole põhjendamatult vähe sõna
Ester Tuiskoo arvates on meedia rikkunud tema põhiseaduslikke õigusi.Rauno Volmar

ETV saade „Aeg Luubis” andis põhjendamatult vähe sõna altkäemaksukahtluse alla langenud riigikogu liikmele Ester Tuiksoole, selgub rahvusringhäälingu ajakirjanduseetika nõuniku hinnangust Tuiksoo kaebuse peale.

Samas leidis ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk, et Tuiksoo kaebuse mitmed osad ei ole põhjendatud.

Tuiksoo pöördus rahvusringhäälingu ajakirjanduseetika nõuniku poole etteheidetega 14. oktoobri saate „Aeg Luubis” ja teiste meediaväljaannete kohta, mis olevat rikkunud head ajakirjandustava ja eiranud süütuse presumptsiooni põhimõtet.

Tuiksoo väitel käsitleti saates erakondade rahastamise probleemi "meelevaldselt ja tendentslikult", eesmärgiga kinnistada vaatajale Tuiksoo kohta süüdlase kuvand.

Saate Aeg Luubis tegijad kinnitasid Tammerkile, et saade "ei süüdista Tuiksood milleski, vaid käsitleb seda, mis nädala jooksul toimus". Saate tegijad lisasid, et kõnealusel nädalal esitasid Tuiksoole kahtlustuse altkäemaksu võtmises õiguskaitseorganid, mitte aga saade.

"Ajakirjanduseetika seisukohalt oli problemaatiline, et Tuiksoo sai saates sõna ebaproportsionaalselt vähe," Tammerk. "Arvestades Tuiksoo keskset figureerimist saates, oleks pidanud võimaldama tal sellise mahuga teemakäsitluses esineda rohkem kui ühe lausega." Enam kui 14 minutit kestnud teemakäsitluses esitas Tuiksoo ise vaid ühe lause. Lisaks edastati kaadritaguselt Tuiksoo seisukoht erakonnale annetatud raha päritolu kohta.”

"Samas sisaldas Tuiksoo avaldus saate kohta mitmeid eksitavaid väiteid," ütles Tammerk. "Vastupidiselt poliitiku kinnitusele edastas „Aeg Luubis” Tuiksoo ütluse, et ta maksis erakonna arvele mitmes osas tehnilistel põhjustel. Samuti informeeris saade vaatajaid tema seisukohast erakonnale annetatud raha päritolu kohta. Sellised ebatäpsused pöördumises tekitavad küsimuse, kas Tuiksoo on saadet põhjalikult jälginud."

Ajakirjanduseetika nõunik ei käsitlenud Tuiksoo pöördumises sisaldunud üldsõnalisi etteheiteid meediale seoses tema põhiseaduslike õiguste väidetava rikkumisega. "Ajakirjanduseetika ei tegele seadusrikkumiste tuvastamisega," ütles Tammerk, kommenteerides Tuiksoo pöördumises tehtud viiteid neljale põhiseaduse paragrahvile.

"Ent maadevahetuse kahtlustuste kajastamisel on meedias esinenud liigset innukust süüdiolevate hinnangute andmisel,” ütles Tammerk. „Üleliigse tormakusega võivad ajakirjanikud tekitada inimestele põhjendamatuid kannatusi." 
 

e-kaubandus konverents