Tänase Eesti Päevalehe sisu on kõigile tellijatele tasuta kättesaadav ka veebi kanali kaudu aadressidelt digileht.epl.ee või www.epl.ee .

Tellijatele kompenseeritakse lehe mitteilmumine.

"Vabandame tellijate ja ostjate ning kõikide teiste partnerite ees. Tehniliste tagasilöökide ees oleme kõik jõuetud. Küll on kogu meie sisu ning mõjukate eestlaste projekti viimased kaks kategooriat veebis tasuta loetavad," lausus Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald.