Tundmatu mürk on võtnud elu juba neljalt merikotkalt

 (14)

Se­ni po­le tea­da, mil­li­ne sis­sesöö­dud ai­ne ha­rul­das­te kot­kas­te seas hä­vi­tustööd teeb.

Loo­dus­kaits­jad ja kot­ka­me­hed on äre­vu­ses me­ri­kot­kas­te pä­rast, sest li­saks möö­du­nud aas­ta lõpus ühe­le Hiiu­maalt ja ka­he­le Lää­ne­maalt lei­tud mürgis­tu­se saa­nud lin­nu­le lei­ti Lõuna-Ees­tist veel kaks huk­ku­nut.

Nii lei­ti eel­mi­se nä­da­la lõpus kot­ka­lai­bad ka Pär­nu­maalt Lin­dist ja Vil­jan­di­maalt Suis­le­past. Hiiumaalt Nigulasse toodud kotkas on praegu kosumas.

Mõle­mad huk­ku­nud lin­nud on prae­gu­seks toi­me­ta­tud Ni­gu­la mets­loo­ma­de taas­tus­kes­ku­ses­se, et need lah­ka­mi­seks ja ana-lüüsi­de te­ge­mi­seks eda­si viia Tar­tus­se Maaüli­koo­li la­bo­ris­se. Seal­se­test uu­rin­gu­test loo­de­tak­se saa­da ka vas­tus, mil­li­ne mürk on nüüd ju­ba nel­jalt ran­gei­ma kait­se all ole­valt kot­kalt elu võt-nud.

„Vii­ma­sed huk­ku­nud me­ri­kot­kad olid heas toi­tu­mu­ses va­na­lin­nud,” ütles taas­tus­kes­ku­se ju­ha­ta Ka­ja Kübar, li­sa­des, et ka Nõvalt lei­tud huk­ku­nud noor kot­kas oli kor­ra­li­ku ras­va­va­ru­ga.

Ühe Nõvalt lei­tud lin­nu lah­ka­mis­tu­le­mus­te­le tu­gi­ne­des vä­lis­tas Kübar lin­du­de sur­ma põhju­se­na õlis­te lin­du­de söö­mi­se. „Naf­ta­saa­dus­te jää­ke pol­nud ei sul­ge­del ega see­dee­lun­di­tes. Küll aga pol­nud lin­nu maol si­se­mist kes­ta ja or­ga­nism oli vee­ta,” vii­tas ta.

Samal teemal:

Ur­mas Sel­lis kot­kak­lu­bist nen­tis, et niivõrd mas­si­list me­ri­kot­kas­te su­re­must po­le va­rem veel ol­nud. Vii­ma­se paa­ri nä­da­la jook­sul on elu kao­ta­nud ju­ba ne­li lin­du. „Ta­va­li­selt on aas­tas üks-kaks huk­ku­nud lin­du,” sõnas ta.

Seo­ses ta­va­tu­te me­ri­kot­kas­te sur­ma­de­ga pa­lus Kübar kõigil, kes leia­vad huk­ku­nud kot­ka või ka mõne tei­se nõrke­nud rööv­lin­nu, sel­le tea­ta­da Ni­gu­la taas­tus­kes­ku­se numb­ri­le 5 045 891 või kesk­kon­nains­pekt­sioo­ni val­ve­te­le­fo­ni­le 1313.

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare