Uus tubakaseadus piirab avalikus kohas suitsetamist


Suitsetajad võivad seaduse vastuvõtmisel korral hakata nõudma eraldi ruume

Riigikogu menetluses oleva tubakaseaduse eelnõu järgi on keelatud suitsetada ametiasutustes, mida külastavad ka tavakodanikud.

Seaduse üks autoreid, sotsiaalministeeriumi terviseedendamise büroo juhataja Andrus Lipand ütles, et tubakaseaduse olulisim mõte on eelnõu koostajate sõnul mittesuitsetajate kaitsmine.

"Kui astmahaige läheb ametiasutusse või organisatsiooni, kus kabinet on täis suitsetatud, siis tõenäoliselt saab ta seal astmahoo. Tavaliselt me sellistele asjadele ei mõtle, kui püüame suitsetajate suhtes tolerantsed olla," märkis Lipand, kelle sõnul on Eesti ühiskonna probleem liigne suitsetamise sallimine.

"Võib ju ka öelda, et suitsetaja on ühiskonnale kasulik inimene, sest maksab rohkem maksu ja talle tuleb vähem pensioni maksta, sest tema eluiga on lühem kui mittesuitsetajal," tähendas Lipand.

Lipandi sõnul on suitsetajatel seaduse jõustumise korral õigus nõuda ametiasutustes endale eraldi ruumi. "Selle kinnise ruumi ventilatsioon ei tohiks minna üldventilatsiooni ja uks peaks takistama lõhna levimist koridori," märkis Lipand, lisades, et see nõue hakkaks kehtima kolm aastat pärast seaduse vastuvõtmist.

Eile riigikogus esimese lugemise läbinud tubakaseadus ei keela suitsetamist avalikes toitlustus- ja majutuskohtades.

Seadus sätestab, et kui restoranis või baaris on mitu ruumi, peab vähemalt üks neist olema mõeldud mittesuitsetajatele. Ühesaaliliste toitlustuskohtade puhul jääb omaniku otsustada, kas ta lubab seal suitsetada või mitte.

" Seadus ei reglementeeri, et mingi osa ruutmeetritest peab olema suitsetamisvaba," selgitas Lipand.

Eelnõu autor ei osanud ennustada, kas riigikogu seaduseelnõu ka sellisel kujul kinnitab, sest rahvaesindajate seas on suitsejaid väga palju. "Mittesuitsetajate huve peavad hakkama kaitsma suitsetajad," nentis ta.

"See ei ole tsiviliseeritud riigi tunnus, kui lähed riigikokku ja seal on kõik koridorid ja kohvik suitsuvingu täis, kuigi sisekorraeeskirjad on ette näinud kindlad kohad suitsetamiseks," kritiseeris Lipand.

Lipandi sõnul on üks kord õnnestunud poliitilist võitlust tervise huvides kasutada.

"Oli valitsusevahetus ja oli juba teada, et sotsiaalministriks saab Siiri Oviir, kes on ahelsuitsetaja. Mulle anti käsk 10 minuti jooksul muuta sisekorraeeskirju ja keelata ministeeriumi ruumides suitsetamine," jutustas Lipand, kes oli varem korduvalt üritanud seda muutust eeskirjadesse sisse viia.

Eelmisel aastal suitsetas Eestis 42,3 protsenti meestest ja 19,6 protsenti naistest, tarbides aastaga 3000 tonni tubakat.

Eestis on nelja aasta jooksul langenud suitsetajate osakaal elanikkonnast 35,8 protsendilt 29,4 protsendile.

RIIGIKOGU TUNTUIMAD SUITSETAJAD:

Tiit Käbin, Jüri Adams, Ivi Eenmaa, Kalle Jürgenson, Siiri Oviir, Georg Pelisaar, Tiit Sinissaar, Andres Tarand, Mart Meri, Andres Varik, Kalev Kallo, Valve Kirsipuu

RIIGIKOGU TUNTUIMAD MITTESUITSETAJAD:

Toomas Savi, Aimar Altosaar, Antti Liiv, Mart Nutt, Liia Hänni, Kristiina Ojuland, Marju Lauristin; Enn Tarto, Mari-Ann Kelam

Mida keeld puudutab

Juhul kui uus tubakaseadus kehtima hakkab, keelatakse suitsetamine kõigis avalikus kasutuses olevates hoonetes ja asutustes.

Nii näiteks keelab seadus sigarettide tõmbamise tervishoiuasutustes ja nende piiritletud territooriumitel, õppeasutustes ja laste hoolekandeasutustes ning nende piiritletud territooriumitel.

Samuti on keelatud suitsetamine ametiasutustes, kultuurihoonetes ja -rajatistes, spordihoonetes ja -rajatistes, kaubandus-, tootmis- ja teenindusettevõtetes, välja arvatud toitlustus- ja majutusettevõtetes, seisab riigikogu menetluses olevas seaduseelnõus.

Keeld hakkab seaduse vastuvõtmise korral kehtima suitsetamise kohta tunnelites, reisijate ootesaalides ja reisijaid vedavates ühissõidukites, samuti korterelamu ühises kasutuses olevates ruumides omaniku nõudmisel ja eluruumi üürnike ühises kasutuses olevates ruumides omaniku nõudmisel.

Keelu eirajaid ootab kuni 10 päevapalga suurune trahv.

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare