Äriregistri B-kaart ei ole alati ajakohane ega usaldusväärne faktide allikas. Selleks et leida ettevõtte audiitori kohta tegelikku infot, tuleb välja otsida reaalne majandusaasta aruanne ja seal juures olev vandeaudiitori aruanne. Äriregistris pole tehnilist lahendust, mis võimaldaks vandeaudiitoril ennast ise B-kaardilt eemaldada. Avalduse esitamine on liigne ja aega nõudev bürokraatia, sest Ettevõtjaportaalis on info tegeliku vandeaudiitori kohta olemas.

Olla audiitor ja auditeerida aruandeid on kaks eri asja. Audiitor ei saa sundida endist klienti tegema äriregistris muudatust audiitori vahetuse kohta, kuigi tegelikult võib aruandeid auditeerida hoopis teine audiitor.

Pole auditeerinud

Artiklis on esitatud väide, et Sergei Gritsenko on äriregistri andmeil viimasel kuuel aastal olnud Facio Ehituse audiitor. Viimasel kuuel aastal pole hoolimata äriregistri kandest auditeeritud ühtegi majandusaasta aruannet. Samuti pole auditeeritud Riito Ehituse aruandeid. Osaühingu Räga majandusaasta aruannetele olen andnud kaks korda märkusega audiitori arvamuse, ühingu 2011. a ja hilisemate majandusaastate aruandeid auditeerinud ei ole.

Audiitor ei saa sundida endist klienti tegema äriregistris muudatust audiitori vahetuse kohta.

Eeltoodut arvestades ei ole põhjendatud vandeaudiitori tegevuse nimetamine pankrotistunud ja saneerimisel firmadele usaldusmärke andmiseks.

Sergei Gritsenko pole auditeerinud mitte ühte, vaid seitset Facioga seotud firmade majandusaasta aruannet. Viimati auditeeritud aruanne on 2011. aasta kohta firmale Facio OÜ.