Võrdõigusvolinik: koolile kuulutusega meeskoka otsimine on diskrimineeriv ja seadusega vastuolus

 (159)

Mari-Liis Sepper
Mari-Liis SepperFoto: Hendrik Osula

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Mari-Liis Sepperi kommentaar Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktori Hendrik Aguri repliigile, et ta otsib "Jamie Oliveri sarnast meeskokka."

Otsida koolile kuulutusega meeskokka ja tõrjuda kandideerimast naiskokki on otseselt sooliselt diskrimineeriv ja Eesti seadustega keelatud. See on vastuolus nii Eesti Vabariigi põhiseadusega kui ka soolise võrdõiguslikkuse seadusega ja võrdse kohtlemise seadusega.

Teatud soost inimest võib tööle otsida vaid väga piiratud juhtudel, kui see tuleneb otseselt töö sisust – kokaameti puhul ei ole aga mingit asjakohast põhjust otsida vaid meest või naist.

Peale selle, et värbamisel ühe soo välistamine on diskrimineeriv ja lubamatu, on diskrimineeriv ka kuulutuses sisalduv hoiak, mille järgi saaks justkui õpilaste toitlustamisel murrangu saavutada üksnes mees. Selline hoiak lähtub iganenud soorolli stereotüübist, on naiste suhtes halvustav ning läänelikus ühiskonnas sobimatu.

GAG-i direktor põhjendab sellist värbamist sellega, et koolis töötab liiga vähe mehi, kuid jätab tähelepanuta asjaolu, et organisatsiooni juhil on ka ebavõrdsuse kahandamise eesmärgil otsene sooline diskrimineerimine keelatud. Praeguse tegevusega kooli juht aga pigem kasvataks soolist ebavõrdsust, lähtudes eeldusest, et meeste kooli meelitamiseks peab neile osaks saama soodsam kohtlemine, sh näiteks suurem prestiiž, kõrgem töötasu vms.

Samal teemal:

Stereotüüpne ja ajale jalgu jäänud on ka GAG-i direktori seisukoht, et “Eesti haridustöötajate palk ei ole mehe kui pere toitja jaoks konkurentsivõimeline”. Näha mehes pere toitjat ja õigustada sellega muuhulgas naiste madalamat palka on stereotüüpne ega vasta ka tegelikkusele. Iseäranis Eestis, kus on väga suur üksikemade osakaal, kelle õlule jääb paraku suurem osa laste ülalpidamise kuludest.

Loe veel

Selleks, et parandada soolist tasakaalu organisatsioonis, tuleb kõigepealt välja selgitada suurimad soolise ebavõrdsuse kohad ja seada konkreetsed eesmärgid - nt et 5 aasta pärast oleks teatud ametikohtadel meeste esindatus suurem. Ja seejärel tuleb panna strateegilises dokumendis paika, kuidas neid eesmärke saavutada - nt seatakse sisse värbamisel mehi soodustavad meetmed - tööpakkumises julgustatakse ka mehi kandideerima, võrdsete kandidaatide puhul eelistakse alaesindatud soost kandidaati jne. Kõik peab olema läbipaistev ja läbimõeldud, et asjaosalised saavad aru, miks ja kuidas asju aetakse. Kuid selline käitumisviis, et meil on 22% mehi, seega võtame järgmisel konkursil mehe tööle, on selgelt seaduse vastane.

Võida reis Toscanasse Eesti
Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare