Link kopeeritud!

FAKTIKONTROLL | Kas Eesti oli 2013. aastal kõige suurema sissetulekulõhega riik, nagu väitis kultuuriminister Indrek Saar?

 (29)
Keskturu ümbrus reede hommikul
Keskturu ümbrus reede hommikulFoto: Andres Putting

Eesti Päevalehe, Delfi ja Eesti Väitlusseltsi koostöös käivitunud Faktikontrolli sarjas testitakse seekord, kas kultuuriminister Indrek Saar rääkis Eesti suurest ebavõrdsusest kõneledes tõtt.

VÄIDE

19. septembri ETV „Foorumi“ saates väitis Indrek Saar: „2013. aastal oli Eesti kõige suurema sissetulekulõhega riik“. (19.09.2017 ETV „Foorumi“ 38. saateminut)

KONTROLL

Väite kontrollimiseks küsisime Indrek Saarelt allikat, millel tema ütlus põhines. Oma vastuses viitas kultuuriminister Eurostati andmetele Euroopa riikide Gini indeksi väärtuste kohta. Gini indeks on laialdaselt levinud sissetulekute ebavõrdsuse näitaja, mis on esitatud väite tõestamiseks igati sobilik.

Samal teemal:

Eurostati 2014. aasta andmetel (näitavad 2013. aasta seisu) on Eestil tõesti Euroopa Liidu riikidest kõrgeim Gini indeks ja seega ka suurima sissetulekute lõhega riik. Samast tabelist on aga näha, et Eestist veelgi suurem ebavõrdsus on Euroopa Liitu mittekuuluvates Euroopa riikides nagu näiteks Serbias ja Türgis.

Kuigi e-maili teel täpsustas Indrek Saar, et Eesti oli Euroopa Liidu suurima sissetulekulõhega riik, ei märkinud ta teledebati ajal, et võrdleb Eestit ainult teiste ELi riikidega. Seetõttu võib tema algset väidet lugeda tõeseks, kuid mõneti eksitavaks.

OTSUS

Pigem tõsi Foto: Sanel Mittal


PROJEKTIST

Eesti Päevaleht, Delfi ja Eesti Väitlusselts käivitasid septembri alguses Faktikontrolli projekti, mille käigus jälgitakse, kuidas poliitikud valimiste eel faktidega ringi käivad.

Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad Delfi valimisportaalis ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.

Loe veel

Hea lugeja! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressile faktikontroll@delfi.ee.