Briti galerii ähvardab Wikipedia töötajat kohtuga


Wi­ki­pe­dia kaastöö­li­ne Der­rick Coet­zee rik­kus Suurb­ri­tan­nia au­to­ri­kait­se­sea­dust ja laa­dis ne­tientsüklo­pee­dias­se üles 3300 port­ree­ga­le­rii kol­lekt­sioo­ni kuu­lu­vat pil­ti.

USA-s, kus Coet­zee ja Wi­ki­pe­dia paik­ne­vad, ei kuu­lu kuns­ti­teos­te fo­tod au­to­ri­kait­se al­la, Suurb­ri­tan­nias aga küll.

Ga­le­rii sõnul ohus­tab amee­rik­la­se te­gu mil­jon naels­ter­lin­git maks­vat kuns­ti­ko­gu di­gi­ta­li­see­ri­mi­se pro­jek­ti. Prae­gu on ga­le­rii ko­du­le­hel ava­lik­ku­se­le näi­ta­mi­seks väl­jas 60 000 kõrg­re­so­lut­sioo­ni­list kuns­ti­teos­te fo­tot.

Ga­le­rii on öel­nud, et neil oleks hea meel, kui Wi­ki­pe­dia ka­su­taks ma­da­la re­so­lut­sioo­ni­ga pil­te, kuid Coet­zee lei­dis nen­de tark­va­rast au­gu ja laa­dis il­ma loa­ta al­la kõrge re­so­lut­sioo­ni­ga pil­did. Coe­zee kau­du jõud­sid entsüklo­pee­dias­se (s.t neid saab li­saks vaa­ta­mi­se­le ka ta­su­ta ka­su­ta­da) näi­teks Sir Jos­hua Rey­nold­si port­ree De­vons­hi­re’i hert­so­gin­nast Geor­gia­nast lap­se­na ja Vic­to­ria ajas­tu fo­tog­raa­fi Ju­lia Mar­ga­ret Ca­me­ro­ni port­ree.

Rah­vus­lik port­ree­ga­le­rii tun­neb nüüd mu­ret, et võib kao­ta­da lit­sent­si­ta­su­dest saa­da­va tu­lu, mis oleks in­ves­tee­ri­tud kuns­ti­ko­gu eda­sis­se di­gi­ta­li­see­ri­mis­se. Di­gi­ta­li­see­ri­mi­ne on ni­melt ga­le­rii prio­ri­teet, kuid mak­sab pal­ju, sest eel­dab palju tööd ja vä­ga head fo­tog­raa­fiat.

Port­ree­ga­le­rii pa­lus Wi­ki­pe­dial pil­did ee­mal­da­da, kuid ei saa­nud vas­tust. Järg­mi­seks saa­de­ti Coet­zee­le hoia­tav ki­ri loo­tu­ses, et as­ja ei tu­le ik­ka­gi koh­tus­se an­da. Coet­zee ri­pu­tas saa­dud kir­ja ava­li­ku väit­lu­se õhu­ta­mi­seks Wi­ki­pe­dias­se üles ja peab nüüd ju­ris­ti­de­ga nõu. 

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare