Kolmandik kultuuripärandist on viie aasta pärast digitaalselt kättesaadav


Mis_juhtus_Andres_Lapeteusega
vana filmFoto: ERR

Kultuuriministeerium plaanib 2023. aastaks teha digitaalselt kättesaadavaks kolmandiku meie mäluasutustes talletatavast kultuuripärandist ja uuendada mäluasutuste info hoidmise taristut.

Riigi hallatavates mäluasutuste 900 miljonist Eesti kultuuri jaoks olulisest pärandiobjektist on digiteeritud vaid umbes kümnendik.

Tegevuskava fookuseks on eelkõige pärand aastatest 1900-1940. Nüüdseks juba digiteeritud ja tegevuskava tulemusena digiteeritavate materjalide hulk mäluasutustes kasvab 2023. aastaks järgmiselt: dokumendid 3%, esemed 32%, film 60%, fotod 60%, kunst 55% ja trükipärand 28%.

Mäluasutustele luuakse digitaalse pärandi arhiveerimise lahendused ja e-teenused. Samuti tehakse masinloetavaks umbes 1,2 miljoni objekti avaandmed.

Projekti kogumaksumus on 9,16 miljonit eurot, millest 8,28 miljonit eurot tuleb Euroopa Liidu struktuurivahendite investeeringutest.

Tegevuskava „Kultuuripärandi digiteerimine 2018–2023“ on kättesaadav siin.