Nädala plaat


METAL

B.D.Ö.

Hinne 4

„Heavy Metal Megahits”

Na­gu te­le­vi­sioo­nis ja kir­jan­du­ses, on meid­ki ta­ba­nud täie­lik 1990-nda­te nos­tal­gia – Sõna­ja­lad on jäl­le stuu­dios­se tun­gi­nud ja 13 aas­tat vai­ku­ses veet­nud B.D.Ö. on oma muu­si­ka­li­se aja­loo kok­ku pan­nud ja rõõmus­tab sel­le­ga too­na­seid he­vi­hee­ro­seid (ke­da tun­neb prae­gu kon­to­ritöö­ta­ja­te seast ära ing­lis­keel­se­te fraa­si­de jär­gi, mi­da nad „in pöör­pos­s” va­les­ti kir­ju­ta­vad).

Ise võib sa­mu­ti nüüd ju­ba mee­nu­ta­da va­ra­teis­me­li­sepõlve, ema poolt va­narõiva­poest os­te­tud üli­tuu­sad Ni­ke-tos­sud ja­las, sii­ralt us­ku­des, et Ee­vi Me­tall on­gi PÄRI­SELT teh­ni­ku­mi puutööõpe­ta­ja, ja koo­li gar­de­roo­bis „O­pe­ra­tion, Ope­ra­tion B” kar­ju­des.

Sest ega me too­na roh­kem sõna­dest aru ei saa­nud. Kuid esi­teks ei saa­nud me ka Psühho­ter­ro­ri „Ära mak­sa rii­gi­mak­su” sõna­dest aru ja ega sõnad po­le­gi he­vis olu­li­sed, vaid hoo­pis hul­lu­nud trum­mar ja ülie­ner­gi­li­ne laul­ja. Ning ener­giat on B.D.Ö. laul­ja Le­mo niivõrd ot­sast ot­sa­ni täis, et suu­daks ai­nuüksi ole­ma­so­lu­ga ko­gu Ees­ti ener­gia­va­ja­du­se kat­ta (kui just plaa­di kes­ko­sas paa­ri lau­lu osas reg­gae’­ga flir­ti­mi­ne an­deks an­da).

Eel­ne­vat po­le kind­las­ti lu­ba­tud ka­su­ta­da an­samb­lil Ter­mi­naa­tor oma igiek­sis­tent­si va­ban­da­mi­seks, aga Must Q võiks küll taas kok­ku tul­la.

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare