Raud ja Sal-Saller rokkisid nagu Karu ja Rebane

 (5)

Kont­sert al­gab. La­val is­tu­vad ki­tar­ri­de­ga Mih­kel Raud ja Hend­rik Sal-Sal­ler. Esi­me­sest sil­bist saab sel­geks, et Mih­kel Raud on loo­tu­se­tu saa­te­juht. Kusjuures lootusetu mitte negatiivse tähendusega.

Miks on Raud loo­tu­se­tu saa­te­juht? Sest te­le­vi­sioo­nist ja raa­diost tut­tav hoog­ne ma­neer mää­ras too­ni ja tem­po ka kont­ser­di­la­val. Ka­va alus­tas Raud oma pu­ber­tee­di­biog­raa­fia­le­gi ni­me and­nud pa­la­ga „Mus­ta po­ri näk­ku”. Seejä­rel oli pall Sal-Sal­le­ri käes, kes koos saa­tebän­di­ga la­dus la­ge­da­le Ge­ne­raa­tor M-i omaaeg­sed hi­tid „Kaugõpe”, „K­äe­d” ja „Oo­ta­me onu sur­ma”. Siis vis­kas Raud paar nal­ja. Sal-Sal­ler nae­ris kaa­sa. Kõla­sid järg­mi­sed lood. Siis te­gi Raud jäl­le nal­ja. Nii möö­dus mär­ka­ma­tult li­gi kaks tun­di.

Aga see sel­leks. „Raud­Sal­le­ri” tur­nee tei­se (ja väl­jamüüdud) kont­ser­di te­ge­li­kud võlud pei­tu­sid hoo­pis mu­jal. Ni­melt taas­loo­dud mi­ne­vi­kus. Ol­gem au­sad – Mih­kel Raud on tä­nap­äe­val muu­si­ku­na ai­nult ja kõigest Sin­ger-Vin­ge­ri rütmi­ki­tar­rist, Sal-Sal­le­ri te­ge­mis­te pea täie­lik sünonüüm on Smi­lers. Tea­me küll, et ku­na­gi olid Raual Mr. Law­ren­ce ja me­nu­laul „An­na­bel”. Noo­red pun­ka­rid kuu­la­vad tä­ni­ni Ge­ne­raa­tor M-i va­nu lin­te ja kii­da­vad tak­ka. Kuid te­ge­li­kud isik­li­kud mä­les­tu­sed neist ae­ga­dest – ise­gi 1990-nda­tel te­gut­se­nud Mr. Law­ren­ce’st – on vä­hes­te pri­vi­leeg.

Samal teemal:

Nii­siis pak­kus kor­ra­li­kult lä­bi mõel­dud lu­gu­de va­li­ku­ga ja te­ra­va­keel­se­te kom­men­taa­ri­de­ga vürt­si­ta­tud kont­sert „Raud­Sal­ler” meel­di­vat ajarän­na­kut lä­bi Sal-Sal­le­ri ja Raua ühi­se ja eral­di mi­ne­vi­ku Ge­ne­raa­tor M-ist Küsimär­gi, Go­le­mi, Sin­ger-Vin­ge­ri, Va­nemõe ja Ba­bac­hi kau­du Smi­ler­si ja Mr. Law­ren­ce’­ni väl­ja.

Aga mis puu­tu­vad siia Ka­ru ja Re­ba­ne? Vaa­da­ke kont­ser­di ajal, kui­das me­hed end la­val ülal pea­vad, ja mõis­ta­te ise­gi, kumb on kumb ja miks.

Muusika

Kontserditurnee

„RaudSaller”

••  Hendrik Sal-Saller – vokaal, kitarr

••  Mihkel Raud – kitarr

••  Mihkel Mälgand – bass, kontrabass

••  Tarvi Krull – klahvpillid

••  Kaspar Kalluste – trummid

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare