Sinu elu, si­nu ke­ha, si­nu va­lik!Ra­ses­tu­mis­vas­tas­te va­hen­di­te kam­paa­nia kes­ken­dub sel aas­tal noor­te tea­vi­ta­mi­se­le.

 Ree­del, 26. sep­temb­ril pee­tak­se taas üle­maailm­set rah­vus­va­he­list ra­ses­tu­mis­vas­tas­te va­hen­di­te päe­va. Sel aas­tal kes­ken­dub kam­paa­nia 15–25-aas­tas­te noor­te tea­vi­ta­mi­se­le, et neil oleks võima­lik te­ha in­for­mee­ri­tud ot­su­seid, mil­lal on õige aeg lap­si saa­da.

Mul­lu­se tee­ma (“E­la oma elu en­ne, kui alus­tad uu­t”) eda­si-aren­du­se­na kä­sit­leb sel­le aas­ta kam­paa­nia pla­nee­ri­ma­ta ra­se­dus­te ta­ga­maid. Kas põhju­seks on prob­lee­mid part­ne­ri­te­va­he­li­ses suht­lu­ses või spet­sii­fi­li­sed as­jao­lud, mil­le­ga nai­sed ra­ses­tu­mis­vas­tas­te va­hen­di­te küsi­mi­sel või nei­le li­gipää­se­mi­sel sil­mit­si sei­sa­vad? Soo­vi­tak­se esi­le tuua pla­nee­ri­ma­ta ra­se­du­se ja abor­di mõju nii noo­re nai­se kui ka paa­ri eluk­va­li­tee­di­le.

2008. aas­ta kam­paa­nia juht­lau­se “Si­nu elu, si­nu ke­ha, si­nu va­li­k” (Your li­fe, your bo­dy, your choi­ce!) on mõel­dud üle­ta­ma nii kul­tuu­ri- kui ka kee­le­pii­re ja and­ma lah­jen­da­ma­ta ja muut­ma­ta ku­jul eda­si 2008. aas­ta rah­vus­va­he­li­se ra­ses­tu­mis­vas­tas­te va­hen­di­te päe­va põhii­deed.

Rah­vus­va­he­li­ne ra­ses­tu­mis­vas­tas­te va­hen­di­te päev on ai­nus üle­maailm­ne kam­paa­nia, mil­le eesmärk on suu­ren­da­da rep­ro­duk­tiiv­ses eas mees­te ja nais­te tead­lik­kust kont­rat­sept­sioo­nist ja pla­nee­ri­ma­ta ra­se­dus­te suu­re hul­ga vä­hen­da­mi­se va­ja­du­sest.

Sa­mu­ti õhu­tab kam­paa­nia ter­vis­hoiutöö­ta­jaid rää­ki­ma kõi-gi sek­suaal­selt ak­tiiv­se­te ini­mes­te­ga tä­nap­äe­vas­test ra­ses­tu­mis­vas­tas­test va­hen­di­test.

Loe veel

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare