Moldova on SKT-lt elaniku kohta kõige vaesem Euroopa riik. Kuni 2009. aastani juhtisid Moldovat kommunistid. Kohalikud elanikud kurdavad suure korruptsiooni üle, millest pole riiki päästnud ka nelja aasta tagune poliitilise juhtkonna vahetus.