Naši veebilehel süüdistatakse kõiges Eestit, kes väidetavalt koostas persona non grata inimeste nimekirja ja saatis selle EL-i liikmesriikidele.

„Kahjuks ei ole see enam üllatav. Pärast Eestit keelas Naši komissaridele riiki sissesõitmise Soome, praegu Hispaania - kes järgmisena?“ märgitakse našistide veebis.

Noorteühenduse aktivistid protestisid korduvalt Eesti ja teiste Euroopa Liidu liikmesriikide ühiste nn mustade nimekirjade vastu, sest pärast Schengeni tsooni laienemist on paljudele Venemaa kodanikele suletud sissesõit EL riikide territooriumile.