Tellija eelised

Kaisa Ling on värskelt juuksuri juurest tulnud ja demonstreerib perfektset meestelõikust. „Lõpuks ometi leidsin Eestimaa pinnalt meestejuuksuri, kes oli nõus naist lõikama!” teatab ta rahulolevalt.

Vilja Kiisler

KLIIMA