Näitusel osalevad vabade kunstide, arhitektuuri, disaini ja kunstikultuuri magistrantuuri lõpetajad, lisaks näitavad oma taset ka vabade kunstide ja disaini bakalaureusetaseme lõpetajad.

Sel aastal jätkub kõigis EKA dekanaatides jätkusuutlikkuse ning pärandi mõtestamine.

Vabade kunstide teaduskonnas annab tooni isikliku ja ühise ruumi ning keskkonna taaskäitlemine. Kaasaegse kunsti magistrantide Sophie Durand’, Johannes Luige, Junny Yeungi, Katariin Mudisti, aga ka Mathias Väärsi kestvusperformance’id ja installatsioonid avavad olemise pinget inspireeriva jõuga.

Disainiteaduskonnas küsitakse, kuidas on disain muutunud vastutustundlikumaks, jätkusuutlikumaks ja kestlikumaks. Disain on muutunud, sest ta ei ole enam pelgalt uute asjade loomine, vaid aktiivne olemasoleva mõtestamine. Teiste seas tegeleb tootedisainer Argo Tamm avaliku ruumi mööbli taaskasutusega ja Liisa Kanemägi lagunevate kudumite ja kehalisuse tähendusloomega. Küsitakse, kuidas disainitakse elukeskkonda – kuidas tehakse seda koormamata tuleviku elu ja olevikku.

Arhitektuuriteaduskonnas on tähtsal kohal võimusuhete väljendumine linnas, isiklikus töö- ja eluruumis, jäätmaastikes, endiste tööstusalade elustamise võtmes, aga ka nn vahepealsuse mõtestamises maastikes ja ruumes, mille funktsionaalsus on vanast uude muundumas. Arhitekt Lill Volmer uurib kollektiivse tegevuse ruume Sillamäel, Eneli Kleemann tahab teada, kuidas soiku vajuv kontoriarhitektuur eluruumideks sobib ja Marie Anette Veesaar teeb selgeks, kuidas lastele kodulähedast turvalist kooliteed luua.

Kunstikultuuri teaduskonnas leitakse kultuuripärandit uurides palju ajastusse sobivat, alates sajandialguse inspireerivate naiste rollist kuni kunsti äärealal tegutsejate esiletôusuni. Näiteks, toob EKA muinsuskaitse ja konserveerimise magistrant Nele Ambos avalikkuse ette Eesti esimese profirestauraatori Lilly Waltheri isiku ja loomingu.

Noore kunstniku preemia magistri taseme võitja on EKA kaasaegse kunsti magistrant Junny Yeung. Žürii leidis, et “Junny isiklik loominguline praktika ilmub tööriistana kohanemiseks ja kokkupuutepunktide loomiseks võõras keskkonnas. Lõputöö tegeleb tundlikult turvatunde otsimisega, selle kolm osa, mis asustavad eraldi ruume ning loovad erinevad atmosfäärid, moodustavad detailideni läbitunnetatud ning paikatimmitud terviku.”

Žürii soovib magistrantide lõputöödest välja tuua veel ka kaasaegse kunsti magistrandi Mathias Väärsi lõputöö ning tunnustada selle puhul viisi, kuidas kunstipraktika on seotud ühiskondliku närvi ning kodanikujulgusega.

Noore kunstniku preemia bakalaureuse taseme tööde arutelus oli väga intensiivne arutelu lõpuks kolme lõputöö üle, mille autorid olid Olev Kuma, Imbi Sõber ja Reigo Nahksepp.

“Pärast tuliseid heitluseid otsustas žürii anda preemia Reigo Nahksepale, kelle puhul hindas žürii triksterlikku lähenemist mitte ainult avaliku ruumi ja tänavakunsti teemadele, vaid ka omaenda loomingulisele praktikale. Pööretega pikitud lugu üllatab vaatajat ning ei kohku tagasi ka (eneseiroonilise) huumori kasutamise ees. Imbi Sõberi puhul rõhutab žürii samuti nutikat tegelemist avaliku ruumi teemadega, mille tulemusel tekkinud sekkumised on väljapeetud, puhtad ja esteetilised. Olev Kuma maalides on tajutavad pikaajalised meediumiga katsetamised ning tugeva ja tervikliku autoripositsioonini jõudmine,” kommenteerib žürii.

Noore kunstniku preemia MA taseme laureaat valitakse kaasaegse kunsti eriala lõpetajate seast ning BA taseme laureaat valitakse osakondade fotograafia, installatsioon ja skulptuur, maal ja graafika lõpetajate seast. MA taseme preemiaga kaasneb näituse võimalus Draakoni või Hobusepea galeriis.

2022. aasta žürii koosseisu kuulusid kunstiprofessionaalid Elin Kard, Marko Mäetamm, Aleksander Zahharov, Karolin Poska (ainult MA), Sigrid Viir ja Maarin Ektermann. Noore kunstniku ja Noore tarbekunstniku MA ja BA taseme preemiad kuulutati välja TASE '22 avamisel. Preemiate suurusteks on 1500€.

Noore tarbekunstniku preemia magistri taseme võitjaks sai Yu-fang Hu, tööga “In search of Fuzzy Craft”. Žüriid lummas pieteeditundeline peatumine õigel hetkel, töös materjaliga. Tegu on teravapilgulise tööga, mis avab ja laiendab meisterlike oskuste potentsiaali. Valguse ja materjali koosmõjul on kunstnik loonud tugeva näitusterviku. Yu-fang Hu kasutab hägususe mõistet, innustamaks vaatajat mõtlema objekti vormiliste ja tähenduslike piiride üle.

Ära märgiti ka Liisa Kanemägi töö “Kootud kaduvus. Silmuskudumite ja keha kahekõne”, mis kompab disaini ja vaba kunsti piire, pöörates rohepöördest tulenevad ootused jätkutusuutlikuse osas peapeale. Liisa Kanemägi tegeleb materjali kehalähedaste muundumistega loomulike protsesside võimendamise kaudu. Lisaks märgiti ära ka Silvia Cunha Lima Auväärti töö “Üle fragmentide: keraamika vastupidavus”.

Lähtudes oma arheoloogi ja konservaatori taustast asetub Auväärti magistritöö keskmesse killu või fragmendi kontseptioon, mis avab keraamika kui kultuurivormi ainulaadsest vaatepunktist. Sel viisil toob projekt kokku savi kui materjali universaalse ja üldinimliku tähenduse ning individuaalse kordumatuse.

Noore tarbekunstniku bakalaureuse taseme võitjaks sai Mart Talvar, tööga “Tsentrist väljas”. Žürii hindas töö juures autori soovi väärtustada traditsioonilises tehnikas töötades tekkivat võimalikku viga kui loomepraktika osa. Töö väärtuseks on ka vormilihtsuse edasikandmine teise materjali. Aga ka vastandlike materjalide esitlemine veetleva tervikuna ja uue tunnetusliku keskme leidmine. Ära märgiti ka Liisa Torsuse töö, mille puhul žürii hindas tudengi etnograafiliste rõivaste süvenenud käsitlemist ja temaatilist lähenemist.

Noore tarbekunstniku MA ja BA tasemete preemiate laureaadid valitakse ehte- ja sepakunsti, keraamika, klaasi, moedisaini, nahakunsti, aksessuaari- ja köitedisaini ja tekstiili erialade lõpetajate seast. MA taseme preemiaga kaasneb näitus HOP galeriis. Žürii koosseisu kuulusid Maria Valdma, Ketli Tiitsar, Gregor Taul, Keiu Krikmann ja Tiina Sarapu.

Kunstifestivali TASE’ 22 avas Vabariigi Valitsuse haridus- ja teadusminister Liina Kersna. Kõnet pidas Philipp Heidkamp, Cumuluse kunsti, kõrghariduse, teaduse- ja disainiülikoolide assotsiatsiooni asepresident. TASE ’22 raames näeb EKA peahoone kõigil korrustel ning paljudes asukohtades üle Tallinna eesti noore kunsti, disaini, arhitektuuri ja kunstikultuuri tippsaavutusi.

Lõputöösid saab koduehel sirvida alates 27. maist. Veebi tulevad lisaks näitusel olnud teostele ka kunstikultuuri teaduskonna ja doktorikooli kirjalikud tööd ning ülejäänud BA taseme lõputööd ja portfooliod. Eelmiste aastate TASE veebilehed asuvad aadressidel tase20.artun.ee ja tase21.artun.ee.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid