„Elava muusika klubide rohkus ja mitmekesisus ning edukas ja professionaalne toimimine loovad vajalikud eeldused muusikasektori laiemaks arenguks ning aitavad hoida Tallinna muusikaelu mitmekülgse ja arenevana,“ jätkas Kaarel Oja. „Toetus klubidele annab kontserdipaikadele võimaluse koostada mitmekülgsemaid sündmusi, kus on oma ka koht alustavatel kollektiividel, kellel veel ei ole oma kindlat publikut välja kujunenud ning kelle kontsertide korraldamine on suurem majanduslik risk.“
„Pikemas perspektiivis, kui meede ennast õigustab ja jääb kestma ka tulevikus, aitab see loodetavasti kaasa uute kontserdipaikade tekkimisele, mis rikastavad meie muusikamaastikku ja pakuvad seeläbi veel mitmekesisemat kultuurikalendrit. Vähetähtis pole ka heakorra aspekt: kui programmi kulusid aidatakse osaliselt katta, võimaldab see edukamatel kontserdipaikade tegeleda investeeringutega: heliisolatsiooni parendamisest turvalisuse suurendamiseni,“ lisas abilinnapea.


Toetuse saamise tingimuseks on kontserdipaiga pidaja koostöö heakorra tagamisel Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti, asjaomase linnaosa valitsuse ja Politsei- ja Piirivalveametiga ning tingimus, et kontserdipaiga pidaja järgib avaliku korra tagamisele suunatud soovitusi ja ettekirjutusi oma tegevusest teavitamisel, müraprobleemide vältimisel, turvalisuse tagamisel jne.


Toetusmeetme eelarve maht on 2022. aastal 100 000 eurot. Elava muusika klubide toetuse taotlusvoor algab 11. juulil ja taotluste esitamise viimane tähtaeg on 8. august. Komisjon teeb otsused augustikuu jooksul.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid