Oma tänase otsuse selgituseks märkis president, et korrigeeris inimliku eksituse tõttu tehtud vea seoses Vello Linnu autasustamisega. Kahetsusväärne teade kahe autasustatu, teenetemärkide komitee kaudu esitatud Jaan Anvelti ja Eesti Vabadusvõitlejate Liidu poolt autasustamiseks esitatud Heino Tammemäe surmast ei jõudnud presidendini enne otsuse tegemist.

President tänas kõiki, kes eksimusele õigustatult tähelepanu juhtisid. Samas avaldas ta kahetsust, et avalikkust on eksitatud väärhinnangutega presidendi otsuse õiguspärasuse kohta, teiste hulgas riigiametnike poolt.

Põhiseaduse § 78 punkti 15 kohaselt on Vabariigi Presidendile antud ainuõigus annetada riiklikke autasusid Eestile teeneid osutanud isikutele. Vastavalt teenetemärkide seadusele esitavad presidendile oma ettepanekud läbi teenetemärkide komitee Riigikogu esimees, peaminister, ministrid, maavanemad jt selleks seadusega õigustatud isikud. President Rüütel aktsepteeris tehtud ettepanekuid.

Üldjuhul esitatakse taotlused 1. oktoobriks. Kuna president Rüütel astus ametisse 8. oktoobrist, siis polnud võimalik ettenähtud tähtaega järgida. Teenetemärkide komitee ja selle esimees olid sellest objektiivsest asjaolust informeeritud. Ka ei mõjuta protseduurilised üksikasjad presidendi otsuse õiguspärasust. Samas oli järgitud seadusest tulenevat tähtaega kuulutada teenetemärkide annetamise otsus välja kaks nädalat enne autasude üleandmist, mis toimub 23. veebruaril.

Seoses kümne aasta möödumisega Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisest otsustas president, et sellel aastal kuulub eriline tänu neile Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liikmetele, kes augustis 1991 hääletasid Eesti taasiseseisvumise poolt. Samavõrd on tänu väärt toonase valitsuse liikmed ja kohalike omavalitsuste taastajad, kelle autasustamise kohta tegi presidendile vastava ettepaneku tookordne valitsusjuht ja Eesti Maaomavalitsuste Liit. President püüdis oma otsuses võimalust mööda arvesse võtta kõiki põhjendatud ettepanekuid.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid