Küll erines korraldajate ja politsei arvamus paraadil osalejate arvu kohta. Kampuse sõnul võis osalejaid olla kuni 500, politsei hinnangul jäi neid alla 200. Viimase arvu poolt olid ka mõned pealtvaatajad. Kampus lisas, et korraldajad on esimese katsega rahul ja see annab alust uut samalaadset üritust korraldada.

Rahvusvahelisele homokultuuripäevale pühendatud paraad tekitas Eesti ühiskonnas laialdase diskussiooni sallivuse ja selle piiride üle.