Hansaar alustas tööd politseis 1992. aastal. Oma teenistuskäigu jooksul on ta töötanud Tallinna politseiprefektuuri kriminaalosakonnas politseijuhtivinspektori ja komissarina, juhtinud Ida ja Põhja politseiosakonda ning viimasel aastal Põhja politseiprefektuuri kriminaalosakonda.

Vaher alustas tööd politseis 1998. aastal. Ta on töötanud kriminaalpolitseinikuna kesklinna politseiosakonnas. Viimased kolm aastat on ta juhtinud kriminaalosakonna isikuvastaste kuritegude talitust.

Hansaarel on juriidiline kõrgharidus, Vaher lõpetas 2002. aastal sisekaitseakadeemia.

Andre Hansaar ja Elmar Vaher nimetati uutele ametikohtadele, kuna endine politseinõunik Kalle Klandorf asus tööle Haabersti linnaosavanemana.