Riigikogulane Evelyn Sepp (Keskerakond) küsis infotunnis minister Langi käes, kas on olemas minigisugust tegevuskava naistevastase vägivalla vähendamiseks.

„Niisugust tegevuskava nagu naistevastase vägivallaga võitlemise tegevuskava valitsusel ei ole. Olen teadlikult öelnud, et meie jaoks justiitsministeeriumis vägivald on vägivald,“ vastas Lang ning lisas, et ei saa hakata eraldi suhtuma vägivalda sõltuvalt sellest, kas see on toime pandud laste, naiste, vanurite või meeste suhtes.

„Möönan, et justiitsminsiteerium on seisukohal, et vägivallaga tuleb võidelda kõikidel tasanditel, mitte tõsta ühte või teist gruppi siin eraldi esile ja kavandada mingeid tegevusi eraldi mingi teatava grupi suhtes, olgu see siis sootunnuste või mingite teiste tunnuste põhjal,“ lisas ta.

Lang meenutas, et Eesti põhiseadus ja Euroopa õigus ütleb väga selgelt, et diskrimineerimist olla ei tohi.

„Kui hakkame tegema mingisuguseid tegevuskavasid, mis on suunatud üksnes vaid ühe soo esindajatele võib väga kergesti lõppeda sellega, et me diskrimineerime ühte sugupoolt,“ jätkas ta.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid