Suurejoonelised ehitustööd linnuses ja asula muuseumikompleksi rajamisel tähistavad Irboska 1150. sünnipäeva, mis möödus küll juba septembris. Venemaa president, kellele taheti kogu taassündinud ilu näidata, paraku kohale ei saabunud.

Käsu peale ja kiiresti

Kui mitmesse kaupmehehoonesse mahutatud muuseumikompleks hakkab ilmet võtma, siis kindlusemüüride all upuvad ehitajad porisse. Tähtaeg taob selga. Ja mitte üksnes Irboskas. Praegu juba möödunud juubeli puhul sai rahasüsti ka Pihkva Puškini-nimeline teater. Sealgi on remont pooleli. „Aastal 2010 saabus presidendi korraldus juubelit tähistada, lisandusid suured rahaeraldised valitsuselt ja oblastivalitsuselt. Kõik hakkas käima kiiresti, polnud enam aega projekte teha, kohe hakkasime ehitama. Projektid valmisid ehituse käigus,” räägib Irboska muuseum-kaitseala peavarahoidja Ljudmila Soldatenko uhkelt. Aga just projekti puudumist on ehitusspetsialistid ette heitnud. Kohalikud ei muretse. Kui raha poleks tulnud, oleks kõik ka ilma projektita lihtsalt lagunenud.

Idaviikingite rajatud

Laiemalt võttes on kõiges aga süüdi Rjurik, legendaarne, poolmüütiline varjaagide pealik, kelle vend Truvor olla rajanudki Irboska. Praegu nimetatakse 800 elanikuga Irboskat juba Vene riikluse hälliks, mistõttu slaavi patriotismi tõstev sünnipäev vajas loomulikult tähistamist.

Legendaarse Truvori võimalikku hauda tähistab hiigelsuur kivirist. Leidub kahtlejaid, kas Truvori haud on ikka see õige, äkki kummardatakse Truvorina kedagi teist kiviristi all. Pole välistatud, et rist toodi selle praegusele paigale hoopis mujalt.

Kokku kulub ainuüksi Irboska ja selle taristuga seotud projektidele 900 miljonit rubla ehk üle 20 miljoni euro. Selliseid riiklikke investeeringuid pole Irboska oma ajaloo jooksul kunagi näinud.

Pihkva oblasti asekuberner Sergei Pernikov rõhutas Irboska uuestisünnile viidates, et tegemist on turismitööstuse, oblasti ühe kolme vaala arendamisega. Teised kaks on põllumajandus ja transiit.

Paraku pole teede olukord veel see, mis turiste tooks. Kui välja jätta välismaalaste jaoks tasuliseks muudetud ja korda tehtud Petseri–Irboska tee ja föderaalmaanteed, koosneb muu kohalik teedevõrk pigem aukudest kui asfaldist.

Rein Siku viis Pihkva oblastisse Vene–Balti meediakeskus.