Poiste sõnul teistes tundides nii hulle intsidente ei toimu ja harilikult on kohal ka nende klassijuhataja või vahel ka direktor.

Sel korral üritas matemaatikaõpetaja Aivar Luhaorg samuti abi kutsuda, mida ta on varemgi teinud, kuid klassijuhatajat ega direktorit polnud parasjagu majas. Märganud, et üks poistest ka olukorda filmib, üritas Luhaorg veel enam rahulikuks jääda, sest tähelepanu pööramine või keelamine ei oleks tema sõnul ikkagi aidanud. Telefoni käest võtta ega enesevalitsust kaotada ta ei tahtnud, sest seda poisid just soovisidki.

„Momendil olen juba kõik läbi mõelnud ja rahunenud, pean sellest üle saama ja olukorrast õppima,” tunnistab 20 aastat matemaatikaõpetaja ametit pidanud Luhaorg. Harilikult annab ta tunde gümnaasiumile, kus tal suuremaid probleeme tekkinud pole, kuid sel aastal võttis ta taas kord õpetada ka 13. klassi. Kui varem on eriklassid olnud kergemad, siis nüüd nägi ta juba sügisel, et kollektiiv on raske. „Sain aru, et nad ei taha õppida, ja ega seda seal klassis ka eriti teha ei saanud,” lausub ta mõtlikult. „Taipasin juba enne juhtumit, et mulle selles klassis õpetamine ei sobi ja ma ei saa alati hakkama. Ma ei tahaks üldse seda klassi õpetada, kuid muidu ei tuleks mul tunnikoormus täis," nendib ta.

Siiski loodab Luhaorg, et saab suhted korda ka 13. klassi poistega, kes seejärel ehk tahavad ka õppida ja matemaatika kas või nii palju selgeks saada, et aasta lõpus põhikooli lõpueksam sooritada...Tõstamaa keskkooli direktor Toomas Mitt selgitab, et käitumisraskustega lapsed õpivad individuaalplaani järgi ja õpetaja töö lihtsustamiseks on näiteks matemaatikas ja muusikas klass poolitatud. Kõnealuses tunnis oli viis poissi, kuid Miti sõnul on see ilmselt juhtkonna tähelepanematus, et neil ei olnud igas tunnis eripedagoogi juures, kuigi peaks. „Tavaõpetajad on muidu käitumisraskustega laste puhul nagu vette visatud.”