••Konkurss PPA kohale kuulutati nurjunuks ja edasi tehakse sihtotsing. Kas see ei muuda kogu konkurssi farsiks?

Kindlasti mitte. Parlament toetas möödunud aasta lõpus ka seadusemuudatust, mille kohaselt saab nüüd olla kandidaadiks ka suure organisatsiooni juhtimiskogemusega inimene erasektorist või pikaajalise juhtimiskogemusega inimene riigisektorist. Kandidaatide ring täpsustati ning peale seda viidi läbi avalik konkurss.

Loomulikult tahame PPA-le saada järgmiseks viieks aastaks kõige paremat ja võimekamat juhti. Sellises selges usus on ka vastavad juhi otsingud läbi viidud.

••Sihtotsinguga oleks saanud ka ju natukene varem tegeleda – et need inimesed oleksid tulnud konkursile ja toimunu oleks veidigi parema mulje jätnud.

See on õige, loomulikult. Aga avalikul konkursil on ka teatud omad piirid ja on ametikohti, kuhu läbiviidud konkursid pole samuti õnnestunud. Kindlasti oleks olnud hea, kui see kandidaat oleks leitud avaliku konkursi kaudu. Täna saame me aga edasi minna selges usus, et me leiame inimese, ja mina usaldan küll hindamiskomisjoni kuuluvate inimeste hinnangut. Nad on seda tööd ka varem teinud ja seavad tulevasele PPA juhile väga selged nõudmised.

••Kas järgmine PPA juht võib tulla erasektorist?

Mina eelistan inimest, kellel on tugev juhtimiskogemus ja võimekus ning kokkupuude siseturvalisusega.

••Olete kellelegi ettepaneku teinud?

Täna ma nimedest kindlasti ei räägi, sest muidu pole hindamiskomisjonil mingisugust mõtet.

••Siiski, kas uueks peadirektoriks võib saada näiteks Margus Kurm, Priit Kama, Eerik Heldna? Või ikkagi erasektoris olnud Harri Mikk?

Eks neid nimede spekulatsioone olen minagi väga palju kuulnud. Aga ma ei ruttaks täna ajas ette. Veel kord: me moodustasime hindamiskomisjoni, ma tahaks kuulda nende käest kindlat sisendit edasi liikumiseks. Ma saan ainult kinnitada, et kuulujuttudesse pole mõtet kukkuda, ja ma arvan, et me saame hea lahendi.

••Kriitikud ütlevad, et tahate selle koha mehitada n-ö oma inimesega.

Spekulatsioonidesse ei tasu uppuda. Ken-Marti Vaher ei mehita oma meestega mingisuguseid kohti! Minu eesmärk siseministrina on ametikohti täita nende isikutega, kellest ma näen täiendavat lisaväärtust.