Käsitledes Eesti kodakondsuspoliitika ühe põhialusena kodaniku lojaalsuskohustust, on sellega järjepidevalt kaasnenud ka samaaegselt muu riigi kodakondsuse omamise keeld. Mitmikkodakondsuse vältimine tugineb eeldusel, et Eesti kodanikud austavad Eesti õiguskorda ja käituvad õiguskuulekalt – kui Eesti kodanik on lisaks muu riigi kodakondsuses, siis teeb ta valiku emma-kumma kodakondsuse kasuks. Riik sünniga omandatud Eesti kodakondsust ära ei võta.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid