Eile avalikustatud OECD haridusuuringu ehk PISA testi tulemused viitavad, et Eesti õpilased on maailma parimate seas, nn tippe on koolides rohkem ja mahajääjaid vähe. Venekeelsete koolide õpilased on eestikeelsete omadele hoogsalt järele jõudnud. Ilmnes ka probleeme: ehkki teiste riikidega võrreldes on Eesti põhikooliharidus ühtlasem, on Eesti koolide tulemuste vahe kohati tohutu suur.

Euroopa kontekstis on tulemused Eestile eriti meelepärased: siinsed õpilased on loodusteadustes teisel kohal ning lugemises ja matemaatikas neljandal kohal. Kõigist 65-st uuringus osalenud riigist olid esikohtadel Hiina suurlinnad, Singapur ja Korea. Ühtlasi on eestlased kuue aastaga – Eesti võttis esimest korda PISA-st osa 2006. aastal – järele jõudnud senisele Euroopa tipphariduse riigile Soomele.

Edasi lugedes saab teada, kui palju oli Eestis eriti võimekaid õpilasi ja kuidas lastele matemaatika õppimine meeldib.