Riigikogu liikmete ja ministrite seas paistab heldeimana silma sotsiaaldemokraadist põllumajandusminister Ivari Padar, kes on annetanud kokku 22 050 eurot. Võrumaalt pärit mehena on ta annetanud Võro seltsile 50 eurot, ent töö- ja sotsiaalvaldkonna koolitus- ja tugikeskusena tuntud Johannes Mihkelsoni keskusele on ta annetanud tervelt 22 000 eurot.

„Toetasin Johannes Mihkelsoni keskuse erinevaid tegevusi. Näiteks seadusega pahuksisse sattunud noortele tugiisiku võimaldamist ja noorte tööpuuduse teemadega tegelemist,” rääkis Padar. Keskuse juhataja Tõnu Intsu sõnul ongi Padari annetatud raha kulunud alaealistele ja noortele mõeldud tugisiskuteenuste, tööklubide ja teiste samalaadsete projektide toetuseks.

Kui 22 000 eurot on Padari ministripalka arvestades väga suur summa, tuleb arvestada, et kuni tänavu aprillini oli ta viis aastat europarlamendi liige, kus Padari palk oli ministriameti omast oluliselt suurem.

Padari järel on suurimateks annetajateks riigikogu liikmed reformierakondlane Meelis Mälberg ja keskerakondlane Olga Sõtnik ning sotsiaaldemokraat Eiki Nestor, kes kõik on teinud oma koduerakondadele annetusi vastavalt 10 010, 3029 ja 1450 eurot. Kõige laiapõhjalisem annetaja on sotsiaalhoolekandeminister Helmen Kütt, kes on kokku 1250 eurot annetanud seitsmele eri sotsiaalvaldkonnas tegutsevale organisatsioonile.